Kontakt - YourCX

Kontakt

Masz pytanie odnośnie naszej oferty? Skontaktuj się z nami za pomocą formularza, lub zadzwoń, a postaramy się Ci pomóc.  Dane firmy

  YourCX sp. z o.o.
  z siedzibą we Wrocławiu,
  ul. Murarska 59,
  54-135 Wrocław

  NIP: 8971828616
  REGON: 365372836

  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000636570, kapitał zakładowy 20 000 zł. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS.

  Copyright © 2023. YourCX. All rights reserved — Design by Proformat

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram