Managerowie retail - YourCX

Kompletny obraz sytuacji odnośnie sprzedaży w sklepach

Pełne wsparcie do badań klientów sklepów stacjonarnych

Platforma YourCX to kompleksowe rozwiązanie do badania klientów sklepów i salonów stacjonarnych, dzięki któremu można prowadzić dowolne digitalowe badania w dowolnej skali, niezależnie od liczby sklepów. Badania click&collect, badania klientów programu lojalnościowego, badania poprzez QR kodu bądź automatyczne pozyskiwanie danych z zewnętrznych źródeł, przykładowo mapy Google, pozwolą w pełni poznać realne czynniki kształtujące doświadczenia w poszczególnych sklepach.

Pełne poznanie potrzeb i czynników wpływających na podejmowanie decyzji przez klientów

Integrując dane z wielu źródeł uzyskasz pełny obraz sytuacji, co pozwoli automatycznie wychwytywać pojawiające się problemy oraz czynniki, o których najczęściej klienci wspominają. Pozwoli to na szybkie podejmowanie działań odnośnie tego, co jest dla klientów najważniejsze.

Analiza wpływu doświadczeń sklepów na działania w online

Integrując badania salonów stacjonarnych z możliwościami badań w serwisie www możliwe jest szybkie wyznaczanie wpływu doświadczeń z salonów stacjonarnych na sprzedaż w online. Dzięki temu można wprost określić przenikanie się kanałów sprzedaży.

Automatyczna analiza wypowiedzi klientów

Duża liczba pozostawianych opinii może być z jednej strony trudna do samodzielnej analizy, lecz wykorzystując mechanizmy do automatycznego przetwarzania wypowiedzi, które samodzielnie wyodrębniają istotne obszary, przydzielą kategorię i ocenią sentyment znacznie ułatwiają wyciągnięcie wniosków i podjęcie działań wraz z pełnym uwzględnieniem struktury terytorialnej salonów.

Pełen obraz sytuacji dopasowany do potrzeb każdego

Potrzeby każdej osoby związanej ze stacjonarną siecią sprzedaży są inne. Do potrzeb każdego dopasowujemy real-time dashboardy, raporty strategiczne, operacyjne bądź alerty informujące od razu o pojawiających się problemach. Całość jest w pełni dopasowana do struktury organizacyjnej sieci sprzedaży

Copyright © 2023. YourCX. All rights reserved — Design by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram