Managerowie digital - YourCX

Zwiększenie zaangażowania, lojalności oraz sprzedaży

Zrozumienie klientów na każdym etapie podróży

Każdy klient jest inny, każdy ma inny cel, potrzebę, jest na innym etapie poszukiwania rozwiązania swojego problemu. Platforma YourCX pozwoli na dotarcie do każdego klienta z badaniem dopasowanym do kontekstu, w jakim klient się znajduje, abyś w pełni mógł rozumieć potrzeby swoich klientów.

Budowa pełnego obrazu zadowolenia oraz zachowań dzięki łączeniu danych z wielu źródeł

Wiedza o klientach to nie tylko deklaracje z badań, ale też informacje o ich zachowaniach oraz o zwyczajach. Łącząc dane z wielu badań, automatycznie zbierane w tle dane techniczne, zdarzenia ze strony oraz aplikacji mobilnej możliwe jest przedstawienie pełnego obrazu zadowolenia klientów.

Analiza wpływu doświadczeń na wskaźniki biznesowe

Celem projektów z zakresu Customer Experience jest poprawa doświadczeń klientów. Jednakże zmiany w procesach i obsłudze klienta finalnie powinny przekładać się na poprawę wskaźników biznesowych. Platforma YourCX ułatwia wyznaczanie wpływu doświadczeń oraz wyników badań na przychody i wyliczać CX ROI.

Analiza zachowań respondentów i wpływu potrzeb oraz problemów na zachowania

Integrujemy badania z własną analityką, dzięki czemu wyliczamy wpływ odpowiedzi na konwersję i wrażliwość przychodową. Jeśli potrzebujesz określić ROI dla działań CXowych, jeśli chcesz wiedzieć jaki jest wpływ konkretnych problemów na sprzedaż w trakcie wizyty bądź odroczoną, możesz to zrobić bardzo łatwo. Gotowe rozwiązanie szybko wykaże relacje między wskaźnikami jakościowymi a KPI biznesowymi.

Copyright © 2023. YourCX. All rights reserved — Design by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram