Analiza wypowiedzi - YourCX

Zrozum i analizuj wypowiedzi swoich klientów

Przeglądarka wypowiedzi klientów

Na bieżąco możesz przeglądać wypowiedzi klientów dla każdego pytania w każdym badaniu. Wyniki są łatwo dostępne w zasięgu kilku kliknięć. Wypowiedzi można filtrować po dowolnych danych dodatkowych, np. aby zapoznać się z wypowiedziami klientów w poszczególnych sklepach stacjonarnych bądź odwiedzających wybrane podstrony serwisu.

Szybkie tagowanie wypowiedzi

Analiza surowych danych otwartych jest przydatna, lecz w przypadku konieczności przygotowania raportu podsumowującego wypowiedzi trzeba kategorie otagować bądź skategoryzować. Platforma YourCX zapewnia rozwiązanie do próbkowania wypowiedzi oraz szybkiego tagowania, aby proces był jak najbardziej przyjazny dla badacza i efektywny.

Automatyczna analiza części mowy

W celu szybkiej analizy zagadnień, o których piszą respondenci, warto wykorzystać automatyczną analizę części mowy w wypowiedziach, aby wyłuskać główne rzeczowniki i tematy, przymiotniki oraz przysłówki opisujące je a także najważniejsze frazy.

Konfigurowalne modele analizy wypowiedzi

Platforma YourCX zapewnia automatyzację analizy i kategoryzacji wypowiedzi klientów dwiema metodami - w pełni automatyczną, w której algorytm sam decyduje o przydzieleniu kategorii, oraz półautomatyczną, w której możliwe jest wskazanie algorytmom słów i tematów, wokół których mają być budowane kategorie. Automatyczna analiza znacznie przyspiesza analizę strategiczną wypowiedzi.

Automatyczna analiza sentymentu oraz emocji

W celu szybkiej analizy zagadnień, o których piszą respondenci, warto wykorzystać automatyczną analizę części mowy w wypowiedziach, aby wyłuskać główne rzeczowniki i tematy, przymiotniki oraz przysłówki opisujące je a także najważniejsze frazy.

Wizualizacje wypowiedzi

Obraz wart jest tysiąca słów, a nic tak dobrze nie przemawia do wyobraźni jak graficzne przedstawienie analizy wypowiedzi. Word cloudy graficznie przedstawiają czasowniki, rzeczowniki frazy bądź powiązania między słowami, zaś wykresy rankingowe pokazują zmiany w częstotliwości występowania poszczególnych części mowy bądź kategorii. Także klasyczne wykresy są przydatne do przedstawiania zmian w udziałach wśród wyników kategorii przydzielonych do odpowiedzi.

Pełne wsparcie dla wielojęzyczności

Niejedno badanie prowadzone jest w wielu językach. Mechanizmy YourCX pozwalają automatycznie wykryć język wypowiedzi, a następnie automatycznie przeanalizować wypowiedź w zależności od języka.

Copyright © 2023. YourCX. All rights reserved — Design by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram