Polityka prywatności - YourCX

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r. i może być zmieniana. W przypadku osób korzystających ze Strony Internetowej yourcx.io Polityka Prywatności obowiązuje zgodnie ze wskazaną datą i nie wymaga się informowania o wprowadzonych zmianach. W przypadku Użytkowników, którzy zaakceptowali Regulamin i Politykę Prywatności, do zmian obowiązywania dokumentu oraz informowania o nich stosuje się zasady określonego w Regulaminie.

Usługodawcą jest YourCX sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 54-135 Wrocław, ul. Murarska 59, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000636570, kapitał zakładowy 20 000 zł. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS. NIP 8971828616. REGON 365372836.

Prywatność

Zasady, którymi się kierujemy:
a) Szanujemy prawo do prywatności.
b) Dbamy o bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych.
c) Nie prosimy o zalogowanie się do Konta w jakiejkolwiek korespondencji e-mailowej.
d) Nie prosimy o podanie danych za pomocą e-maila. Pracownik YourCX nigdy nie poprosi o hasło!

Korzystając z Internetu wybieraj tylko bezpieczne urządzenia i sieci. W przypadku gdy korzystasz z Serwisu w ramach pracy stosuj się do zaleceń bezpieczeństwa obowiązujących w Twojej organizacji.

 
Cookies

Co to są pliki „cookies”?
Pliki „cookies” są tekstowymi danymi informatycznymi przechowywanymi na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową bądź dostosować narzędzie badawcze na podstawie przechowywanych danych. „Cookies” zazwyczaj zawierają takie informacje jak nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz właściwą zawartość. Więcej informacji na temat plików „cookies”, ich rodzajów, działania, regulacji prawnych oraz metod zarządzania i usuwania plików „cookies” znajduje się na stronach: https://www.allaboutcookies.org/

Pliki „cookies” a dane osobowe
Pliki „cookies” nie zawierają danych osobowych i nie pozwalają na jakąkolwiek identyfikację użytkownika.

Do czego wykorzystujemy pliki „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zachowania produktów badawczych do oczekiwanych celów badawczych jak też po to, aby badania same w sobie nie były inwazyjne ani uciążliwe dla użytkownika. Wykorzystywane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z produktów badawczych, co pozwala na późniejsze ich udoskonalenie.

Jakie pliki „cookies” wykorzystujemy?
Wykorzystywane są „stałe” pliki pozostające na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Obsługa plików „cookies” nie jest konieczna do działania badań, jednak ich brak może spowodować niedogodności dla użytkownika. Pliki „cookies” partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Usuwanie plików „cookies”
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać tak zmienione, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu. Dokładne informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności produktów badawczych. Wskazówki dla większości popularnych przeglądarek, jak w dowolnym momencie wyłączyć, zmienić lub usunąć pliki „cookies” znajdują się na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Przetwarzanie danych

Formularz kontaktowy
Przetwarzamy następujące dane przy przesyłaniu formularza kontaktowego: e-mail, imię i nazwisko. Możemy przetwarzać dodatkowe dane jakie podasz nam w formularzu: numer telefonu, adres serwisu. Nie żądamy jednak ich podania i w miarę możliwości usuwamy je. Jeżeli prosimy o jakieś dane to dotyczące firmy.

Formularz kontaktowy w ankiecie YourCX
W umieszczonej w obrębie naszego serwisu internetowego (yourcx.io) ankiecie oferujemy możliwość przesłania danych kontaktowych w celu nawiązania z nami kontaktu. Przetwarzamy następujące dane przy przesyłaniu formularza kontaktowego: e-mail, imię i nazwisko. Możemy przetwarzać dodatkowe dane jakie podasz nam w formularzu: numer telefonu, domenę serwisu. Nie żądamy jednak ich podania i w miarę możliwości usuwamy je. Jeżeli prosimy o jakieś dane to dotyczące firmy.

Komunikacja bezpośrednia 
Gdy wysyłasz do nas e-mail, publikujesz komentarz na stronie lub w jakikolwiek inny sposób komunikujesz z nami, przechowujemy tę komunikację w celu przetwarzenia tych zapytań, udzielenia odpowiedzi i/lub dostarczania Usług zgodnych z potrzebami. Możemy użyć danego adresu e-mail, numeru telefonu lub innych form komunikacji w celu przetworzenia zapytań dotyczących naszych Usług.

Ankiety
Nasi Klienci są właścicielami wszystkich informacji powierzonych za pomocą ankiet lub wygenerowanych zgodnie z Usługami. Nasi Klienci zarządzają wszystkimi danymi poprzez użytkowników, którzy tworzą, zarządzają, dystrybuują lub raportują Dane. YourCX traktuje wszelkie dane jako dane o szczególnej poufności. Wszystkie Dane są zabezpieczone za pomocą najlepszych praktyk bezpieczeństwa, które mają zapobiec ich bezprawnemu wykorzystaniu. YourCX przetwarza Dane w celu świadczenia Usługi Klientowi. YourCX może przy tym agregować i anonimizować dane w celach biznesowych. Klienci muszą natomiast zapewnić najwyższe standardy i dystrybuować ankiety zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to stosowania prawa w kontekekście zarządzania Danymi, zapobiegania wysyłania niechcianej korespondencji oraz usuwania Danych, które są już niepotrzebne.

Korzystamy z Google Analytics w celu zrozumienia jak działa nasza strona. Google Analytics wykorzystuje dane przeglądarki i zapisuje informacje dotyczące wizyty.  Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności firmy Google w celu pozyskania informacji o tym jak dane są zbierane i przetwarzane.

Odbiorcy danych

Korzystamy z usług firm programistycznych i utrzymujących systemy teleinformatyczne, z którymi mamy zawarte stosowne umowy. Umowy te obejmują zasady przetwarzania danych i poufność. Dane te nie są udostępniane i żadna z tych firm nie ma prawa przetwarzać danych w inny sposób niż określony w umowie. Twoje dane o ile firma ma do nich dostęp mogą być przetwarzane wyłącznie na potrzeby prawidłowego świadczenia usług.

Inne witryny

Posiadamy strony lub obecność innego typu w mediach społecznościowych taki jak Facebook, LinkedIn i inne. Jakiekolwiek informacje przedstawione na tych stronach podlegają regulaminowi i polityce prywatności tych stron i usług, jednak zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania tych informacji zgodnie z tą Polityką Prywatności.

Dla Twojej wygody i informacji możemy przesyłać linki do stron zewnętrznych. Jeśli klikniesz w dany link, opuścisz tę stronę. Nie mamy kontroli nad innymi witrynami i stosowanymi przez nie politykami prywatności. Nie reprezentujemy w żaden sposób stron trzecich.  Informacje udzielone stronom trzecim nie podlegają ochronie przez tę politykę prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami tych stron i usług.

Zmiany i aktualizacja Polityki Prywatności

Prezentowana Polityka Prywatności może ulegać cyklicznej aktualizacji. W celu sprawdzenia aktualnej wersji Polityki Prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony polityki prywatności.

Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące tej Polityki Prywatności lub chciałbyś poprawić lub usunąć jakiekolwiek informacje, jakie posiadamy, prosimy skontaktuj się z nami przez contact@yourcx.io lub +48 661 627 620.

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018 r.

Copyright © 2023. YourCX. All rights reserved — Design by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram