Specjaliści Obsługi Klienta - YourCX

Dowiedz się jak dobre jest wsparcie dla klientów

Automatyczna analiza wypowiedzi klientów

Badania obsługi klienta są istną kopalnią wiedzy na temat potrzeb oraz problemów klientów. Ręczna analiza wszystkich wypowiedzi klientów potrafi być jednak problematyczna i czasochłonna, dlatego platforma YourCX w pełni wspiera w ich automatycznej analizie. Nasze mechanizmy samodzielnie wyodrębniają istotne obszary, przydzielą kategorię i ocenią sentyment znacznie ułatwiają wyciągnięcie wniosków i podjęcie działań

Dopasowanie do wszelkich kanałów komunikacji: email, livechat, sms

Klienci kontaktują się z firmą wszelkimi możliwymi kanałami - pocztą elektroniczną, poprzez livechat na stronie, telefonicznie, na social media bądź osobiście w salonie stacjonarnym. Niezależnie od tego, w jaki sposób klient uzyskał pomoc, warto dowiedzieć się, czy klient jest zadowolony z załatwienia sprawy. Platforma YourCX zapewnia metody na dopasowanie sposobu dostarczenia badania odpowiednio do metody kontaktu z BOK

Integracja przez API z CRMem

Platforma do badań jest jednym z elementów całościowego systemu do analizy i wykorzystania danych. Integrujemy się z zewnętrznymi narzędziami takimi jak CRM, aby móc powiązać zebrane wyniki badań z konkretnymi osobami w CRM, co pozwala na operacyjne wykorzystanie danych oraz podejmowanie potencjalnych działań zaradczych

Analiza wpływu doświadczeń na wskaźniki biznesowe

Celem projektów z zakresu Customer Experience jest poprawa doświadczeń klientów. Jednakże zmiany w procesach i obsłudze klienta finalnie powinny przekładać się na poprawę wskaźników biznesowych. Platforma YourCX ułatwia wyznaczanie wpływu doświadczeń oraz wyników badań na przychody i wyliczać ROI z działań CX uzasadniający inwestycję w jak najlepszą obsługę klienta.

Analiza zachowań respondentów i wpływu zachowań na potrzeby oraz problemy

Klienci mający kontakt z marką zmieniają swoje zachowania na podstawie doświadczeń. W jakim jednak stopniu dochodzi do zmiany zachowań? Czy po pozytywnych doświadczeniach częściej kupują, a może jedynie częściej odwiedzają. Platforma YourCX pozwala sprawdzić i wyliczyć konkretny wpływ niezależnie od tego, czy doświadczenia były w online czy offline

Copyright © 2023. YourCX. All rights reserved — Design by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram