Dashboardy - YourCX

Wszystkie potrzebne informacje dostarczone w dopasowany sposób

Dane, które potrzebujesz, na wyciągnięcie ręki

W natłoku spraw zawsze brakuje czasu na rzetelne zapoznanie się z danymi i ich przeanalizowanie. Dopasowane do potrzeb każdego dashboardy na jednym ekranie przedstawiają najważniejsze wskaźniki, KPS, North Star Metrics bądź inne istotne metryki. Wystarczy kilka minut dziennie z dashboardem dopasowanym do obszaru biznesowego, aby sprawnie wykorzystywać wyniki badań i zbierany feedback.

Dynamiczna zmiana danych

Dashboardy zawierają zdefiniowane wcześniej zakresy i przekroje danych, które są istotne dla odbiorcy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby przełączyć się na dane innego sklepu, inny zakres danych bądź dodatkowo je przefiltrować. Dane dynamicznie przeładują się pokazując to, czego potrzebujesz.

Dane z wielu źródeł

Do sprawnego podejmowania decyzji osoby zajmujące się poszczególnymi obszarami biznesowymi potrzebują danych z wielu źródeł. Mogą to być różne badania, dane analityczne, sprzedażowe. W dashboardach można przedstawić i połączyć dane z wielu źródeł, aby na jednym ekranie pokazać to, co jest najistotniejsze.

Dowolna liczba dashboardów

Platforma YourCX wspiera tworzenie dowolnej liczby dashboardów, a w przypadku powtarzalnych schematów można przygotować szablony dashboardów. Dzięki temu tworzenie i zarządzanie dashbardami dla kolejnych jednostek biznesowych jest jeszcze szybsze i łatwiejsze.

Copyright © 2023. YourCX. All rights reserved — Design by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram