Porzucanie procesu zakupowego - YourCX

Poznanie przyczyn porzucania procesu zakupowego

Platforma YourCX zapewnia dedykowane badania do analizy przyczyn porzucenia procesu zakupowego. Metoda działania badania jest dopasowana do różnych potencjalnych scenariuszy porzucenia procesu zakupowego (bądź dowolnego innego procesu biznesowego).
Aby zbadać przyczyny porzucania procesu zakupowego w sklepie internetowym, można zastosować kilka metod:

- Określenie skali problemu, czyli wykorzystanie danych analitycznych: Sklepy internetowe często gromadzą informacje o zachowaniu użytkowników na swojej stronie internetowej. Można zbadać dane dotyczące ilości wizyt na stronie, czasu spędzonego na stronie, liczby dodanych produktów do koszyka i liczby zakończonych transakcji. Analiza tych danych może pomóc w zidentyfikowaniu etapów procesu zakupowego, w których klienci najczęściej rezygnują z zakupów. Tego typu podejście odpowie na pytanie: jak dużo jest porzuceń
- Testy z użytkownikami mogą pomóc w identyfikacji problemów z interfejsem sklepu internetowego, które mogą spowodować porzucenie koszyka. Przykładowo, badanie użytkowników może ujawnić, że proces zakupowy jest zbyt skomplikowany lub że klienci nie mogą znaleźć potrzebnych informacji o produkcie. Pozwala to zweryfikować jakościowo hipotezy, lecz nie jest skalowalne

- Badania ankietowe, które przeprowadza się wśród użytkowników odnośnie których można domniemywać, że porzucili proces zakupowy porzucili proces zakupowy dopóki jeszcze są na stronie. Takie badania pozwalają odpowiedzieć nie tylko na pytanie dlaczego porzucają, ale także jakie mają dalsze zamiary bądź co skłoniłoby ich do powrotu.

Każda z metod odpowiada na inne pytanie i dostarcza innego rodzaju informacji, dlatego najlepiej stosować wszystkie uzupełniając wzajemnie informacje dostarczane z nich.
Platforma YourCX zapewnia także automatyczne powiązanie wyników badań z danymi behawioralnymi użytkowników dotyczącymi ruchu na stronie, ponownych odwiedzin, zakupów a nawet klikanymi elementami. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie analiz konwersji, czyli wpływu doświadczeń na biznes. Dowiesz się, w jakim stopniu poszczególne kwestie wpływają na sprzedaż, które najbardziej zmniejszają konwersję oraz którymi najlepiej się jak najszybciej zająć. Przykładowa analiza w najprostszej postaci może wyglądać następująco:Więcej na temat wykorzystania analiz konwersji w określaniu najsilniej wpływających czynników oraz potencjalnej priorytetyzacji zadań poczytasz pod poniższym linkiem.


ANALIZA KONWERSJI

Copyright © 2023. YourCX. All rights reserved — Design by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram