Analizy przepływów i ścieżek - YourCX

Uzupełnij deklaracje respondentów o zachowania na stronie

Zachowania na stronie w trakcie wizyty

Respondenci odwiedzając serwisy przechodzą przez wiele stron serwisów internetowych. Automatycznie zapisywane są adresy odwiedzonych podstron, a także dodatkowe zdarzenia, jakie mogły wystąpić na stronie (np. zakup wraz z dodatkowymi parametrami (np. wartość koszyka).

Informacje o dowolnych zdarzeniach na stronie

Poza automatycznie zapisywanymi zdarzeniami możliwe jest przekazywanie dowolnych innych istotnych biznesowo zdarzeń. Pozwala to na lepszą budowę profilu respondenta jak i analizy wpływu doświadczeń na działania podejmowane przez klientów na stronę skutkujące oczekiwanymi zdarzeniami w trakcie wizyty jak i w kolejnych miesiącach.

Analiza przepływów

Pełne dane analityczne dotyczące odwiedzanych przez respondentów stron dają możliwość sprawdzenia dla każdego dowolnej podstrony bądź typu podstrony, jakie wcześniej podstrony były odwiedzane oraz jakie później wraz z pełnym uwzględnieniem filtrowania oraz segmentacji

Segmentacja danych analitycznych wg odpowiedzi z badania

Dane dotyczące ścieżek jak i zdarzeń można analizować w dowolny sposób. Nie tylko można spojrzeć na nie ogólnie, ale też odfiltrować konkretne grupy bądź np. posegmentować wg celu wizyty. Pozwala to na szybką analizę porównawczą zachowań pomiędzy użytkownikami o różnych potrzebach.

Analizy konwersji

Automatycznie zbierane dane odnośnie odwiedzanych podstron bądź zdarzeń na stronach są powiązane z wypełnieniami badań. Pozwala to na szybkie wyznaczanie wartości dowolnych konwersji określanych jako osiągnięcie podstrony bądź wykonanie akcji ze względu na dowolny czynnik jakościowy. Daje to możliwość wyznaczenia ROI dla działań CX.

Copyright © 2023. YourCX. All rights reserved — Design by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram