Jak poprawić skuteczność badań - YourCX

Jak poprawić skuteczność badań

Zanim rozpoczniemy analizę jak poprawić skuteczność badań, najpierw należy zastanowić się od czego w ogóle ta skuteczność zależy. Analizując zagadnienie możemy wyszczególnić takie czynniki jak:

- Dopasowanie grupy docelowej do celu badania
- Konstrukcji samego w sobie badania, czyli pytań oraz logiki przejść między nimi
- Warstwy wizualnej badania, która nie ma zniechęcać do wypełnienia
- Wyboru metody przeprowadzenia badania, czyli dotarcia do wybranej grupy docelowej

Grupa docelowa

Grupa docelowa jest pochodną celu badania. Jest to istotne, ponieważ badanie powinno być skierowane do osób, które mają wiedzę lub doświadczenie związane z tematem badania, co wpłynie na jakość zebranych danych. Właściwie dobrane kryteria demograficzne i psychograficzne także mogą pomóc w skuteczniejszej analizie wyników badania. Przykładowo jeśli chcemy poznać problemy z korzystaniem z aplikacji mobilnej, badanie kierujemy do osób, które korzystały z aplikacji mobilnej minimum 3 razy przez 30 minut łącznie, projektujemy badanie pod kątem mobile, wybieramy metody dotarcia dopasowane do samej w sobie aplikacji.

Konstrukcja badania

Pytania oraz logika badania również powinny być dopasowane do celu, czyli pozwolić zebrać jak najwięcej danych, ale też w sposób jak najbardziej komfortowy dla respondentów. Nie powinno się pytać o kwestie, które można pozyskać samodzielnie w tle (np. Dane techniczne) bądź z CRMa. Pytania powinny być zwięzłe, zrozumiałe i dopasowane do tego, co wcześniej respondent zaznaczał. Pytania nie mogą sugerować odpowiedzi ani wprowadzać w błąd. Istotna jest także kolejność zadawania pytań, aby tworzyły naturalny ciąg logiczny. Przydatne są tu też mechanizmy zapewniane przez platformę YourCX jak skip logic, rozbudowane warunki wyświetlania pytań, dynamiczne treści pozwalające np. dopasować treść pytań do płci bądź action logic dający szeroki wachlarz automatyzacji działań dla pytań i badań.

Przykłady dobrych praktyk to:
- wykorzystanie pytań otwartych w celu zebrania szczegółowych informacji na temat preferencji i opinii
- wykorzystanie skali punktowej w celu ułatwienia respondentom wyboru odpowiedzi,
- uwzględnienie pytań kontrolnych w celu sprawdzenia rzetelności odpowiedzi respondentów.

 

Warstwa wizualna badania

Warstwa wizualna jest bardzo istotna, ponieważ ma wpływ na pierwsze wrażenie respondentów, a w konsekwencji na poziom zaangażowania i skłonność do udzielania odpowiedzi. Oto kilka wskazówek, które pomogą w zaprojektowaniu wizualnie atrakcyjnego badania, a tym samym poprawią jego skuteczność:

  • Zastosowanie prostego i czytelnego układ - Dobrze zaprojektowane badanie powinno mieć prosty i czytelny układ, który ułatwi respondentom odpowiedź na pytania. Należy unikać zatłoczenia zbyt wielu informacji na jednej stronie, co może wprowadzać respondentów w błąd lub prowadzić do dezorientacji.
  • Spójna kolorystyka - Kolorystyka badania powinna być spójna z logotypem i brandem badanej firmy. Należy unikać zbyt intensywnych kolorów, które mogą wprowadzać respondentów w błąd lub prowadzić do dezorientacji.
  • Grafiki i zdjęcia - Grafiki i zdjęcia mogą pomóc w przyciągnięciu uwagi respondentów i zwiększeniu ich zaangażowania w badanie. Należy jednak pamiętać, żeby nie przesadzać z ich ilością i dobierać je w taki sposób, aby dobrze wpisywały się w treść badania.
  • Spójna typografia - Typografia powinna być spójna z resztą materiałów marketingowych Twojej firmy. Należy zwrócić uwagę na czytelność czcionki i jej rozmiar, aby respondentom łatwiej było odczytać treść badania.

Metoda przeprowadzenia badania

Metoda przeprowadzania badania musi być dopasowana do grupy docelowej, jaka jest badana oraz celu. Jeśli badamy przyczyny porzucenia procesu zakupowego, badanie powinno być wyświetlone kontekstowo w momencie wykrycia intencji porzucenia zakupu, a nie np. następnego dnia drogą emailową. Badania kontekstowe pozwalają na zbieranie danych w trakcie interakcji z użytkownikami, co pozwala na uzyskanie bardziej wartościowych i trafnych informacji.
Dodatkowo istotnym wsparciem mogą być takie mechanizmy jak:

- Automatyczne przypomnienia o wypełnieniu badania droga mailową albo SMSową. Pozwala to na zwiększenie liczby respondentów oraz poziomu zaangażowania w badanie.
- Ogólne mechanizmy marketing automation pozwalające wysyłać automatycznie przypomnienia, podziękowania, bądź podejmować działania na podstawie czynności wykonanych przez respondentów

Platforma YourCX zapewnia wszelkie mechanizmy do badań kontekstowych jak i automatyzacji wysyłki bądź przypomnień o badaniach
W celu poprawy skuteczności badania pomocne mogą być również:

1) Uwzględnienie odpowiednich instrukcji i informacji o celu badania:
- Dostarczenie wstępu do badania, który informuje respondentów o celu badania i zachęca do udziału, może zwiększyć zaangażowanie respondentów i skłonić ich do ukończenia badania.
- Wyjaśnienie istoty i celu poszczególnych pytań, aby respondent wiedział, jakie informacje są potrzebne do udzielania odpowiedzi.
- Dostarczenie informacji o sposobie wykorzystania wyników badania może zachęcić respondentów do ukończenia badania i dać im poczucie, że ich opinie są ważne.

2) Utrzymanie odpowiedniego tempa badania:
- Podział badania na krótkie sekcje, aby respondent miał poczucie postępu i miał motywację, aby kontynuować wypełnianie badania.
- Używanie systemu progresji, aby respondent widział, jak dużo pytań zostało jeszcze do ukończenia, co zachęca do ukończenia badania.

Copyright © 2023. YourCX. All rights reserved — Design by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram