YourCX: analityka i raportowanie - YourCX

YourCX: analityka i raportowanie

20.03.2017

Zebrane przez YourCX dane przedstawione są w przejrzystym panelu administracyjnym, z którego korzystać mogą zarówno badacze i analitycy, jak i kierownicy projektów, dyrektorzy oraz inne osoby w różnym stopniu zaangażowane w szeroko pojętą optymalizację doświadczeń konsumentów. Nasze narzędzia analityczne uwzględniają zarówno dane deklaratywne zbierane za pomocą ankiet, jak i wszelkie dane techniczne i segmentacyjne, które uzupełniają uzyskaną wiedzę o odpowiedni kontekst.

Ze stosowanych przez nas rozwiązań ułatwiających analizę danych wyróżnić można takie funkcje jak:

Ogólny podgląd wyników

Wyniki pojedynczego badania przedstawione są na jednej podstronie w formie czytelnych wykresów i statystyk. Dane przedstawione są w formie graficznym, ale ich forma jest dowolna – użytkownik może wybrać widok wykresu słupkowego, liniowego lub sumarycznego kołowego. Dane przedstawione mogą być zarówno w formie procentowej, jak i ilościowej. Wszystkie wykresy są odpowiednio opisane, a wyświetlać je można w podziale na miesiące, tygodnie i dni. Wszystkie te opcje dostępne są z poziomu widoku głównego. Możliwe jest także wyświetlenie dodatkowych tabel, które zawierają dokładniejsze informacje dotyczące poszczególnych pytań, a także wyeksportowanie wyników poszczególnych pytań (obie te opcje dostępne z tego samego widoku).

Analiza pomiędzy badaniami

Analizę stosowanych w wielu badaniach wskaźników ułatwia specjalnie zaprojektowany system do porównywania ich pomiędzy badaniami. W przypadku najczęściej stosowanego wskaźnika tego rodzaju – wskaźnika NPS – system przedstawia udział Krytyków, Pasywnych i Promotorów wraz z właściwym wynikiem NPS, odchyleniem przedziału ufności i liczbą wypełnień z podziałem na wszystkie badania wraz z możliwością segmentacji wyników ze względu na dowolne wymiary. Platforma prezentuje także uśrednione wyniki ukazujące ogólną kondycję marki. Taki widok pozwala np. na szybką analizę porównawczą trendów zmian w badaniach serwisu online, transakcyjnego oraz placówek offline.

Analiza pojedynczego pytania

Widok wyników pojedynczego pytania zawiera wszelkie niezbędne informacje – w formie graficznej (wykres) oraz tabeli. Z tego poziomu możliwa jest także segmentacja wyników względem innych pytań z tego badania, segmentów Klienta (przekazywanych przy wypełnieniu badania i dotyczących np. typu strony, charakteru konsumenta etc.), danych technicznych (np. w podziale na mobile i desktop, segmentacji według domeny serwisu, przeglądarki czy systemu operacyjnego), danych analitycznych (np. numer wizyty, długość wizyty, podział na użytkowników nowych i powracających, numer odsłony w ramach wizyty), czasu (dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, godzina w ciągu dnia, dzień tygodnia, dzień miesiąca) czy według sposobu wywołania badania (np. według produktu badawczego czy trybu piktogramu). YourCX maksymalnie wykorzystuje dostępne rozwiązania techniczne w celu uzupełnienia danych deklaratywnych o tego typu parametry. Pozwalają one na poznanie pełniejszego kontekstu odpowiedzi, weryfikację hipotez oraz zaawansowaną analitykę. Segmentacja jest podstawowym narzędziem do analizy trendów i zachowań poszczególnych grup klientów jak też do wykrywania anomalii pomiędzy np. poszczególnymi sekcjami serwisu.

Analizy wielowymiarowe i tabele przestawne

Wszelkie wymienione wyżej parametry mogą zostać wykorzystane do segmentacji danych w analizach wielowymiarowych, w tym w tabelach przestawnych. Możliwe jest za ich pomocą łączenie ze sobą pytań, segmentacja według danych technicznych czy parametrów Klienta, grupowanie według wskaźnika NPS etc. Analizy wielowymiarowe zawierają w sobie kilka różnych widoków, a każdy z nich może być dowolnie modyfikowany. Tabele przestawne umożliwiają także dowolne przedstawienie i przeliczanie wyników, tworzenie wykresów, heatmap i gotowych do wykorzystania w analityce zestawień. Oprócz tabel przestawnych dostępna jest zbiorcza analiza wielowymiarowa, paralel coordinates oraz paralel sets.

Funkcje eksportu danych

Wszelkie dane mogą być wyeksportowane w formatach XLSX oraz CSV. Opcja ta dostępna jest z różnych poziomów analizy danych – od analizy ogólnej, przez analizę pojedynczych badań, aż po analizy odpowiedzi otwartych. Wyeksportowane dane mogą zostać bez ograniczeń poddane dalszej obróbce bądź zaimportowane do innych systemów analitycznych klienta.

Analiza odpowiedzi otwartych

Narzędzie do analizy odpowiedzi otwartych umożliwia podgląd wszystkich odpowiedzi otwartych w obrębie wszystkich badań. W podglądzie ogólnym dostępne są podstawowe informacje, takie jak data wypełnienia i treść odpowiedzi, wraz z intuicyjną możliwością przejścia do szczegółowych informacji o danym wypełnieniu (co pozwala poznać pełen kontekst odpowiedzi).

Wyniki szczegółowe

Wyniki szczegółowe pozwalają na dotarcie do dokładniejszych danych dotyczących pojedynczych wypełnień badań. Poszczególne strony wyników szczegółowych zawierają w sobie pełne informacje dotyczące danych deklaratywnych i danych technicznych, w tym podgląd załączonych screenshotów (jeśli taka funkcja została wykorzystana w badaniu).

Analiza ścieżek

Wizyty użytkowników w serwisie internetowym mogą być śledzone, co pozwala na wyszczególnienie dokładnych ich kroków, czyli zapisanie historii stron i podstron które odwiedzali, z uwzględnieniem czasu jaki spędzili w danych punktach. Oferowane przez YourCX narzędzie do analizy ścieżek pozwala na zaawansowaną segmentację historii wizyt według konkretnych typów użytkowników np. według wykorzystywanych już analizach grup Krytyków, Promotorów lub Pasywnych, według celu wizyty, powodu opuszczenia serwisu, konkretnego problemu technicznego czy też segmentów Klienta, np. typu posiadanego przez niego konta.

Możliwości narzędzia do analizy ścieżek:

 • Podgląd zgrupowanych lub pojedynczych ścieżek użytkowników serwisu
 • Analizy czasu spędzonego na poszczególnych podstronach
 • Zaawansowana segmentacja według typów użytkowników (parametry Klienta lub dane deklaratywne z ankiet)
 • Analizy ścieżek „od końca” (zdefiniowanie punktów krytycznych)
 • Podgląd ścieżek według adresów URL lub typów stron/podstron
 • Podświetlanie kluczowych ścieżek i/lub obszarów przez które przechodzą
 • Wybór minimalnego udziału procentowego dla węzła bądź połączenia (te poniżej mają być pomijane na wykresach)
 • Analiza od środka – wybranie węzła i pokazanie ścieżek dla N kroków do przodu i do tyłu
 • Analiza pomiędzy – wybranie dwóch kroków i pokazanie ścieżek pomiędzy tymi węzłami

Zastosowanie narzędzia do analizy ścieżek:

 • Weryfikacja hipotez stawianych w efekcie analizy danych
 • Identyfikacja obszarów sprawiających użytkownikom problemy
 • Tworzenie lejków zakupowych
 • Optymalizacja sprzedaży przez pogłębienie wiedzy o „uciekających” użytkownikach
 • Tworzenie dokładniejszych profili użytkowników dotyczących ich zachowania online
 • Identyfikacja odstających od „normy” zachowań
 • Tworzenie nowych scenariuszy badawczych

Wyniki przeważone

Wszelkie dane mogą zostać dalszej obróbce za pomocą narzędzia do przeważenia wyników. Wyniki mogą zostać przeważone np. przez strukturę demograficzną internautów lub w dowolny inny sposób. Dane przeliczone zostają automatycznie i mogą zostać w takiej formie poddane dalszej analizie. Mechanizm jest przydatny wtedy, kiedy uzyskane wyniki mogą być skrzywione ze względu na wybrane wymiary, a potrzebne jest przełożenie np. na strukturę internautów w Polsce.

To tylko niektóre z możliwości analitycznych, jakie posiadają udostępnione aplikacje. Odwiedź naszą stronę, skorzystaj z darmowej wersji testowej i przekonaj się sam, jak wszechstronne i przydatne jest nasze narzędzie!

Inne posty z tej kategorii

WYŚWIETL INNE POSTY

Copyright © 2023. YourCX. All rights reserved — Design by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram