Badania retail: Jak badać klientów stacjonarnych z pomocą internetowych platform badawczych? - YourCX

Badania retail: Jak badać klientów stacjonarnych z pomocą internetowych platform badawczych?

22.03.2024

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak internetowe platformy badawcze mogą wspierać tradycyjne metody badania klientów? Pomimo rozwoju nowoczesnych technologii, badania stacjonarnych kanałów sprzedaży nie straciły na znaczeniu; wręcz przeciwnie - teraz można je przeprowadzać jeszcze efektywniej. W tym artykule pokażemy, jak skutecznie badać klientów retail, wykorzystując narzędzia online do zbierania, analizy i integracji danych z różnych źródeł.

Analiza zachowania klientów i ich potrzeb

Kluczowe informacje

  • Badania offline za pośrednictwem platform online wzbogacają zrozumienie zachowań konsumentów.

  • Połączenie metod offline z analizą online umożliwia uzyskanie wszechstronnych danych.

  • Platformy badawcze efektywnie wspierają zarządzanie i wdrażanie wyników z badania kanałów stacjonarnych.

Rola badań offline w zrozumieniu potrzeb klientów

W kontekście badań rynkowych, często skupiamy się na analityce internetowej i badaniach online, zapominając o bogatych informacjach płynących z bezpośredniego kontaktu z konsumentami. Badania stacjonarnych kanałów sprzedaży i kontaktów pozwalają na uchwycenie subtelności, które mogą umknąć w świecie cyfrowym. Przekraczając granice ekranów naszych urządzeń, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć te aspekty i potrzeby konsumentów.

W końcu nie każda istotna interakcja z marką ma miejsce online – wiele z nich odbywa się w sklepach, podczas eventów czy w codziennych sytuacjach, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla poznania klientów.

Rodzaje badań stacjonarnych kanałów sprzdaży

Analiza zachowań i potrzeb konsumentów

Zastosowanie tradycyjnych metod umożliwia uzyskanie wiarygodnych danych, które są fundamentem dla podejmowania strategicznych decyzji.

Ankiety i kwestionariusze papierowe

Ankiety i kwestionariusze papierowe to jedne z najbardziej klasycznych narzędzi badawczych, które są stosowane w badaniach punktów stacjonarnych. Ich główną zaletą jest możliwość dotarcia do respondentów bezpośrednio, co umożliwia zbieranie bogatych danych jakościowych i ilościowych. Są one szczególnie przydatne w miejscach, gdzie dostęp do internetu jest ograniczony, wśród grup demograficznych mniej zaznajomionych z technologią cyfrową lub w sytuacjach konieczności dotarcia do grup, których nie da się stargetować cyfrowo.

Wywiady indywidualne

Wywiady indywidualne to metoda badawcza badania jakościowego, która polega na bezpośredniej, często dogłębnej rozmowie z respondentem. Pozwalają one na uzyskanie szczegółowych informacji na temat doświadczeń, przekonań, postaw i motywacji danej osoby. W przeciwieństwie do ankiet, wywiady indywidualne dają badaczom możliwość zadawania otwartych pytań i prowadzenia rozmowy w sposób, który może odkryć nowe idee i perspektywy, które nie zostałyby ujawnione w bardziej ustrukturyzowanym formacie badawczym.

Grupy fokusowe

Grupy fokusowe z kolei to rodzaj badania jakościowego, w którym grupa osób – zwykle od 6 do 10 uczestników – jest prowadzona przez moderatora w dyskusji na określony temat. Taka forma pozwala na obserwację dynamiki grupowej i interakcji pomiędzy uczestnikami, co może doprowadzić do głębszego zrozumienia ich postaw i zachowań. Grupy fokusowe są szczególnie przydatne, gdy chcemy zrozumieć reakcje na nowy produkt, usługę lub koncepcję, a także gdy interesują nas różnice w opinii między różnymi segmentami badanej populacji.

Korzystając z wywiadów indywidualnych i grup fokusowych, badacze mogą dostosować pytania na bieżąco, reagując na odpowiedzi uczestników, co pozwala na głębsze zrozumienie badanego tematu. Jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy zakres badania obejmuje złożone lub wrażliwe kwestie, gdzie elastyczność i możliwość adaptacji do reakcji respondentów są kluczowe dla uzyskania wiarygodnych wyników.

Obserwacje

Monitorowanie zachowań klientów w naturalnych warunkach, np. w sklepach, aby zrozumieć ich naturalne zachowania zakupowe. Obserwacja pozwala na nieinwazyjną analizę zachowań respondentów w ich naturalnym środowisku. Przykładowo, monitorowanie klientów w sklepie może dostarczyć informacji o sposobach podejmowania decyzji zakupowych tj. najpopularniejszych alejek marketu czy produktów w zasięgu wzroku badanych.

Tajemniczy klient

Popularna technika badawcza stosowana głównie w celu oceny jakości obsługi klienta, zgodności ze standardami firmy, a także weryfikacji doświadczeń zakupowych. Jest to forma badania offline, w której osoby zatrudnione przez firmę badawczą lub bezpośrednio przez przedsiębiorstwo odwiedzają punkt handlowy, restaurację, bank czy inny obiekt usługowy, udając zwykłych klientów. Celem jest zebranie szczegółowych informacji o swoim doświadczeniu bez ujawniania swojej prawdziwej tożsamości pracownikom badanego miejsca.

Testy użytkowania

Testy użytkowania, znane również jako usability testing, to metoda badawcza, która pozwala na ocenę produktów lub usług przez rzeczywistych użytkowników w kontrolowanych warunkach. Celem jest zdobycie informacji o użyteczności, intuicyjności interfejsu oraz ogólnej satysfakcji z doświadczenia. Podczas testów obserwuje się, jak użytkownicy radzą sobie z zadaniami, identyfikuje potencjalne problemy i zbiera opinie, które są nieocenione w procesie doskonalenia produktów oraz w zwiększaniu satysfakcji klientów.

Testy użytkowania mogą przybierać różne formy, od indywidualnych sesji, w których uczestnik wykonuje serię zadań, po bardziej złożone badania grupowe, gdzie dyskutuje się o funkcjonalnościach produktu. W trakcie testów badacze często korzystają z technik takich jak eye tracking, czyli śledzenie ruchu oczu, aby zrozumieć, na co użytkownicy zwracają uwagę, oraz z narzędzi do rejestrowania interakcji z systemem, co pozwala na późniejszą szczegółową analizę.

Każda z tych metod ma swoje unikalne zastosowania i zalety, a narzędzia wykorzystywane w nich różnią się w zależności od potrzeb.

Metody zbierania danych odnośnie kanałów stacjonarnych

Wywiad z klientem

Rozwój technologii wpłynął na metody zbierania danych offline, wprowadzając nowoczesne rozwiązania, które ułatwiają ten proces. Każda z niżej opisanych metod oferuje unikalne perspektywy na zachowania klientów i pozwala na zbieranie danych w różnych kontekstach.

Bezpośrednie metody zbierania danych, takie jak kioski cyfrowe czy kody QR, umożliwiają szybką i interaktywną komunikację z klientami. Wykorzystanie mobilnych urządzeń pozwala na zbieranie danych na miejscu i ich natychmiastowe przesyłanie do platform analitycznych, co przyspiesza cały proces badawczy. Ponadto, istotne jest, aby podczas zbierania danych offline zwracać uwagę na bezpieczeństwo i prywatność informacji, zgodnie z przepisami RODO.

Pośrednie metody zbierania danych, takie jak analiza danych transakcyjnych, oferują cenne wglądy w zachowania klientów bez konieczności bezpośredniego kontaktu. Dane te, w tym również dane deklaratywne, pozwalają na prognozowanie przyszłych zachowań i dostosowanie działań marketingowych, aby lepiej odpowiadać na preferencje i potrzeby klientów.

Łączenie metod badawczych pozwala na uzyskanie bardziej kompleksowego obrazu preferencji i zachowań klientów. Jest to szczególnie istotne w obszarach, gdzie dostęp do internetu jest ograniczony lub preferencje klientów są bardziej zróżnicowane.

Przykłady badań:

Badania "Click and Collect" skupiają się na analizie satysfakcji i doświadczeń klientów związanych z zakupami online i odbiorem w punkcie sprzedaży. Jest to o tyle ciekawy przypadek badania, że można zahaczać równocześnie o oba obszary - online oraz stacjonarny.

Badania programów lojalnościowych pozwalają na analizę doświadczeń zaangażowanych klientów. Przez badanie programów lojalnościowych można uzyskać wgląd w zachowania i preferencje najbardziej zaangażowanych klientów, co pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb w kontekście zakupów w sklepach stacjonarnych.

Badania w oparciu o QR kody pozwalają na dotarcie do osób niekupujących lub niechętnych do korzystania z programu lojalnościowego. Wykorzystanie QR kodów jako narzędzia w badaniach pozwala dotrzeć do potencjalnych klientów, którzy jeszcze nie dokonali zakupu, ale mogą być zainteresowani ofertą.

Oceny oraz opinie z Google Maps. Recenzje z Google Maps są cennym źródłem informacji na temat tego, jak klienci postrzegają lokalizację, jakość obsługi i ich ogólną satysfakcję związane z wizytą w danym miejscu. Warto także rozważać monitorowanie konkurencji aby wiedzieć, jak oceniane są istotne biznesowo obszary.

Wyzwania i słabości badań offline

Ograniczenia badań stacjonarnych

Rozpoczynając badania offline, należy wziąć pod uwagę szereg słabości i wyzwań, z jakimi mogą się one wiązać. Odpowiednie zorganizowanie badań tradycyjnych wymaga analizy potencjalnych ograniczeń, które mogą wpłynąć na ich przebieg oraz ostateczne wyniki.

  • Koszty: Badania offline zazwyczaj wiążą się z wyższymi kosztami w porównaniu do badań przeprowadzanych online. Koszty te rosną znacząco przy wzroście liczby uczestników oraz zasięgu badania.

  • Skalowalność: Osiągnięcie dużej liczby respondentów w badaniach offline jest bardziej skomplikowane i wymaga dodatkowych nakładów pracy oraz zaangażowania dodatkowych osób w porównaniu do rozbudowanych platform badawczych online.

  • Czasochłonność: Od fazy planowania przez zbieranie danych aż po analizę wyników, badania offline są zwykle bardziej czasochłonne niż ich odpowiedniki online, co może opóźniać podejmowanie decyzji biznesowych.

  • Złożoność logistyczna: Każdy etap badania offline wymaga zarówno większego wysiłku organizacyjnego, jak i większej liczby zasobów fizycznych, w tym przestrzeni do przeprowadzenia wywiadów czy grup fokusowych.

  • Subiektywność danych: Dane mogą być subiektywne i zależne od indywidualnych doświadczeń ankieterów.

Najlepsze praktyki w badaniach offline

Wykorzystanie odpowiedniej technologii do analizy danych

Użycie narzędzi do digitalizacji i analizy odpowiedzi z ankiet papierowych oraz opinii z internetu jest kluczowe. Firmy często stosują skanowanie i OCR (Optical Character Recognition) do przekształcania informacji z ankiet papierowych do formy cyfrowej. Następnie, z pomocą zaawansowanego oprogramowania analitycznego, dane te są analizowane i interpretowane, aby zapewnić wartościowe wnioski dla firmy.

Integracja z badaniami online

Integracja badań offline z badaniami online jest kluczowa dla uzyskania kompleksowych i wielowymiarowych danych. Połączenie tradycyjnych metod z nowoczesnymi narzędziami analitycznymi pozwala na pełniejsze zrozumienie zachowań konsumentów. Na przykład, dane z internetowych badań punktów stacjonarnych mogą być uzupełnione o informacje uzyskane z narzędzi śledzących zachowania użytkowników na stronach internetowych, co daje możliwość porównania deklaracji z faktycznymi działaniami. Dodatkowo, analiza danych uzyskanych z mediów społecznościowych może wzbogacić wyniki badań offline o aspekty emocjonalne i opinie wyrażane w przestrzeni online. Wykorzystując technologie takie jak sztuczna inteligencja i machine learning, badacze mogą integrować i analizować duże zbiory danych z różnych źródeł, co przyczynia się do głębszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań klientów.

Jakość danych

Kluczowe jest zwracanie uwagi na reprezentatywność próby i wiarygodność narzędzi badawczych. Rekrutacja uczestników powinna odbywać się w sposób kontrolowany, a wykorzystywane narzędzia muszą być niezawodne, aby dane były użyteczne.

Studia przypadków: zastosowanie badań offline

people, girls, women

W poniższej sekcji przedstawiono rzetelne przykłady zastosowania badań offline z wykorzystaniem internetowych platform badawczych. Każdy z przypadków pochodzi z innej branży i ilustruje, jak firmy poprawiają swoje usługi i procesy opierając się na specyficznych badaniach.

Badania "Click and Collect": Jak firma oceniła i poprawiła proces odbioru zakupów online?

Firma z branży budowlano-remontowej przeprowadziła badania dotyczące usługi "Click and Collect" w celu zrozumienia doświadczeń swoich klientów. Na podstawie ankiet online, które konsumenci wypełniali po odbiorze towarów, firma zidentyfikowała i usunęła najczęstsze przeszkody w procesie odbioru (np. brak dodatkowego oznaczenia punktu odbioru), znacząco wpływając na zadowolenie klientów i ich lojalność.

Badania w oparciu o QR kody: Jak zbadać lotnisko zbadało czekających klientów?

Za pomocą QR kodów umieszczonych w strefach oczekiwania lotnisko pozyskało opinie pasażerów na temat ich doświadczeń związanych z czasem oczekiwania na odlot. Dane te pomogły w usprawnieniu organizacji kolejek i poprawie komfortu podróżnych.

Analiza opinii z Google Maps Reviews: Jak restauracja wykorzystała opinie klientów do wprowadzenia zmian w menu i obsłudze?

Restauracja przeprowadziła dogłębną analizę komentarzy z Google Maps Reviews i na tej podstawie wprowadziła zmiany w menu oraz poprawiła standard obsługi. Środki te doprowadziły do zwiększenia satysfakcji klientów i pozytywnych recenzji co poskutkowało większą liczbą gości w placówce.

Wdrażanie wyników badania

Wykorzystywanie i interpretacja danych

Po przeprowadzeniu badania kluczowe jest efektywne wykorzystanie zebranych danych. Dwa główne kroki to opracowanie strategii implementacji wyników i stałe monitorowanie ich wpływu na działalność.

Strategie implementacji

Strategie implementacji powinny być dopasowane do specyfiki organizacji oraz wyników uzyskanych z badań offline. Na przykład, jeśli wyniki badania satysfakcji klienta przeprowadzonego w sklepie stacjonarnym wskazują na potrzebę usprawnienia procesu obsługi, należy rozważyć konkretne zmiany w przepływie klientów lub szybkości obsługi. Implementacja może wymagać priorytetyzacji zadań zgodnie z ich istotnością oraz potencjalną wartością dodaną dla klientów i firmy.

Monitorowanie efektów

Po zaimplementowaniu zmian ważne jest prowadzenie ciągłego monitoringu ich efektów. Powinno to obejmować zarówno analizę danych sprzedażowych, jak i feedback od klientów (zarówno offline jak i online). Monitorowanie pozwala szybko zidentyfikować obszary, które efektywnie odpowiadają na potrzeby konsumentów i te, które wymagają dalszych modyfikacji.

Podsumowanie

Badania offline odgrywają niezastąpioną rolę w głębokim zrozumieniu klientów i ich zachowań. Bezpośrednie metody badawcze, takie jak ankiety papierowe, wywiady osobiste, grupy fokusowe oraz obserwacje, dostarczają cennych informacji, które mogą umknąć w badaniach online. Wykorzystanie platform internetowych do analizy i integracji danych z badań offline pozwala na efektywne zarządzanie wynikami i ich szybką implementację w strategiach rozwojowych.

FAQ

W jaki sposób można analizować dane uzyskane z badań offline?

Dane uzyskane z badań offline można efektywnie analizować, wykorzystując narzędzia badawcze online. Umożliwiają one przetwarzanie i interpretację zdobytych informacji, takich jak ankiety i wywiady, za pomocą zaawansowanego oprogramowania do analizy danych (np. automatycznej kategoryzacji wypowiedzi klientów czy łączenie różnych źródeł badań).

Jakie są główne różnice między badaniami online a tradycyjnymi metodami badawczymi?

Główne różnice między badaniami online a tradycyjnymi badaniami offline dotyczą metod zbierania danych, ich skali i szybkości. Badania online często pozwalają na osiągnięcie szerszej grupy respondentów w krótszym czasie, podczas gdy tradycyjne metody oferują bezpośredni kontakt i mogą być bardziej szczegółowe w kontekście jakościowego zbierania informacji.

Inne posty z tej kategorii

WYŚWIETL INNE POSTY

Copyright © 2023. YourCX. All rights reserved — Design by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram