Case Study: Wpływ wskaźnika NPS na finanse - YourCX

Case Study: Wpływ wskaźnika NPS na finanse

Wpływ wskaźnika NPS na konwersję i finanse

Polska    |     branża e-commerce     |    próba: 50 tys. pomiarów   |    czas: 10.16-03.17

Wyzwania

  • Badania prowadzone przez agencje zajmujące się badaniami Customer Experience potwierdzają ścisłą korelację pomiędzy chęcią polecenia sklepu (NPS), a chęcią ponownego zakupu w tym samym miejscu, a liczne case studies zwracają uwagę na to, że ze wzrostem wskaźnika NPS wiąże się wzrost przychodów;
  • Niewiele jest jednak badań dotyczących bezpośredniego wpływu doświadczeń konsumentów
    na konwersję oraz faktyczne wyniki finansowe przedsiębiorstwa;
  • YourCX jako jedyna agencja w Polsce za pomocą autorskich narzędzi jest w stanie podjąć się wyzwania analizy przełożenia wskaźnika NPS na konwersję i przychody.

Rozwiązanie

  • Segmentacja ścieżek użytkowników według danych deklaratywnych (cele wizyt, powody porzucenia procesu zakupowego, wskaźnik NPS i inne) pozwala na pełnowymiarową analizę konwersji;
  • Zestawienie danych związanych z konwersją i wartościami koszyków pozwalają także na wyliczenie jak zmiana wartości wskaźnika NPS (podział na Krytyków, Pasywnych i Promotorów) wpłynie na przychody.

Wnioski

  • Wzrost NPS o 5 powoduje krótkoterminowy wzrost przychodów o 0,95%, co oznacza, że optymalizacja doświadczeń i lojalności przekłada się bezpośrednio i natychmiastowo na realne zwiększenie przychodów;
  • Analiza ta dotyczy optymalizacji doświadczeń w jednym punkcie styku z marką, co oznacza, że kompleksowe podejście do optymalizacji doświadczeń wiąże się z jeszcze większym wzrostem (efekt synergii);
  • Wzrost wskaźnika NPS niesie za sobą również inne, pozytywne skutki, takie jak zwiększenie retencji oraz skali marketingu szeptanego, co także przekłada się na sukcesy finansowe.

Copyright © 2023. YourCX. All rights reserved — Design by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram