+48 661 627 620 contact@yourcx.io

Narzędzia analityczne

Łączymy analitykę internetową (analiza ścieżek, lejki konwersji, źródła ruchu etc.) z pełnym kontekstem ilościowym (benchmarki, wskaźniki) i jakościowym (opinie, komentarze i sugestie).
Pozwalamy uchwycić emocje i doświadczenia w różnych punktach styku z marką (zarówno online jak i offline). Umożliwiamy ich analizę zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i zbiorowym.
Nasze narzędzie rozwijamy całkowicie samodzielnie, dzięki czemu mamy nad nim kontrolę w pełnym zakresie. Dowiedz się więcej o naszej polityce bezpieczeństwa.

Uruchomienie prostego badania zajmuje 10 minut

Otrzymujesz dostęp do kilkudziesięciu szablonów ankiet, które następnie możesz dowolnie modyfikować według własnych potrzeb badawczych. Zaawansowane narzędzie do edycji pozwoli także w prosty sposób dostosować wygląd i kolorystykę kwestionariusza, tak aby mógł stanowić integralny element Twojego biznesu. Więcej informacji o tworzeniu badań za pomocą naszej platformy znajdziesz na blogu.

Zaawansowany panel analityczny

Nasz autorski panel analityczny umożliwia intuicyjne zarządzanie wynikami badań oraz ich analizę z uwzględnieniem pełnego kontekstu. Oddajemy w Twoje ręce także zestaw dodatkowych narzędzi, które pozwalają między innymi na zaawansowaną segmentację danych, wgląd w ścieżki wizyt, analizę konwersji i kohort, kategoryzację odpowiedzi otwartych.

Komplementarny zestaw danych

Zbierane dane deklaratywne uzupełniane zostają przez dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywanych przez użytkowników urządzeń, źródeł ruchu, zachowań w Sieci, zdarzeń, konwersji i innych. Gwarantujemy pełny kontekst związany z wypełnieniem ankiet. Nasze autorskie rozwiązania pozwalają także na integrację z systemami CRM bądź ERP, co pozwala na uzupełnienie zbieranych informacji o dodatkowe parametry.

Analiza konwersji i ścieżek użytkowników

Autorskie narzędzie do śledzenia ruchu użytkowników w serwisach internetowych pozwoli na poznanie pełnego kontekstu powiązanego z danymi deklaratywnymi. Analizując ścieżki oraz segmentując je według dowolnych filtrów i odpowiedzi będziesz w stanie zidentyfikować wąskie gardła i skutecznie optymalizować wskaźniki konwersji. Więcej informacji o tych narzędziach znajdziesz w tym miejscu.

Zaawansowane korelacje i segmentacje

Zaawansowane narzędzia do analizy wielowymiarowej, w tym tabele przestawne, pozwalają na zestawienie dowolnych danych i zaawansowane analizy. System ten obsługuje również dodatkowe, dowolne parametry, takie jak na przykład typ Klienta czy wartość koszyka w momencie wypełnienia ankiety.

Unikalne benchmarki

Oferowane przez YourCX wskaźniki KPI i unikatowe benchmarki pozwolą na określenie pozycji Twojego biznesu na rynku oraz wskażą obszary, które wymagają dodatkowej pracy.

Analizy zrzutów ekranu

W ankietach możliwe jest zaimplementowanie funkcji tworzenia zrzutów ekranu na stronie, na której wypełnia się badanie. Screenshot dotyczyć może problematycznego, nieprawidłowo działającego obszaru, co daje użytkownikowi opcję zaznaczenia konkretnej sekcji, której dotyczy komentarz techniczny.

Narzędzia YourCX umożliwiają analizę potrzeb konsumentów we wszystkich punktach styku z marką oraz z uwzględnieniem pełnego kontekstu i emocji!