+48 661 627 620 contact@yourcx.io

Panel YourCX

Zarządzania badaniami i analiza wyników

Platformę YourCX rozwijamy zgodnie z potrzebami naszych Klientów – często liderów rynku. Kierujemy się przy tym maksymą: „nie ma rzeczy niemożliwych – jest to tylko kwestia czasu i odrobina zdrowego rozsądku.”

Panel administracyjny YourCX do zarządzania wynikami powstał zgodnie z tą maksymą. W ręce badaczy oddajemy zestaw narzędzi umożliwiających analizę danych na różnych poziomach zaawansowania – od ogolnych podsumowań trendów i danych deklaratywnych, po analizy zachowań wykraczające ponad standardową analitykę webową, w tym pogłębionych badań pod kątem bieżących potrzeb i opracowywania raportów.

Nasz autorski panel administracyjny pomoże w analizie danych zarówno na poziomie Operacyjnym (dotyczącym optymalizacji konwersji oraz rozwiązywania bieżących problemów), jak i Taktycznym (skupionym na analizie zachowań grup Klientów oraz badania trendów w obrębie ostatnich kilku miesięcy). Do dyspozycji otrzymasz szereg wyspecjalizowanych narzędzi analitycznych, dzięki którym pogłębisz wiedzę na temat doświadczeń respondentów.

Z pomocą panelu przeprowadzisz między innymi:

 • Segmentacje danych według dowolnych parametrów, w tym:
  • pytań w badaniu (możesz je wzajemnie krzyżować w celu poszukiwania korelacji);
  • opcjonalnych segmentów wprowadzanych do systemu z badaniami (są to wszelkie informacje kontekstowe, jak np. wybrana metoda dostawy, wartość koszyka, nazwy odwiedzanych stron i kategorii, identyfikator konsultanta w badaniach obsługi etc.);
  • danych technicznych (wszystko co wiemy o użytkowniku, w tym informacje techniczne o urządzeniu z którego korzysta, co będzie pomocne przy identyfikowaniu źródeł problemów technicznych – zapisujemy nawet pełen kod źródłowy strony oraz screenshot widoku użytkownika);
  • źródeł wizyt (wszystko co wiemy o typie źródła, w tym o kampaniach reklamowych sprowadzających użytkownika do serwisu online);
  • czasu (dowiesz się jak odpowiadają respondenci na przestrzeni dni, tygodni, miesięcy, kwartałów i lat, a nawet czym różnią się doświadczenia nocnych marków od porannych sów, czy też jaki wpływ ma dzień tygodnia na poziom frustracji z napotkanych problemów);
  • danych wywoławczych badania (metodologia badania może mieć znaczący wpływ na obserwowane wyniki, stąd nie można zapominać o tych czynnikach).
 • Analizy wielowymiarowe w formie tabel przestawnych, które umożliwią Ci jeszcze bardziej zaawansowane krzyżowanie wielu zestawów danych, także z uwzględnieniem wymienionych wyżej segmentów. Przełożony chce wiedzieć, jak zmieniał się rozkład celów wizyt w ostatnich trzech miesiącach wśród osób przychodzących ze źródeł płatnych? Przy okazji chce także poznać wskaźniki NPS dla każdej z tych grup? Dane zdobędziesz używając analiz wielowymiarowych, a uzyskana wiedza może następnie pomóc w podejmowaniu decyzji o lokowaniu środków na konkretne działania reklamowe.
 • Analizy odpowiedzi otwartych, czyli wszelkich komentarzy pozostawionych przez użytkowników. Z pomocą kilku kliknięć wyeksportujesz je do dowolnego formatu i wykorzystasz w analizie oraz raportowaniu.
 • Analizy kohort z uwzględnieniem danych deklaratywnych, co umożliwi Ci zbadanie wpływu doświadczeń na wartość Klienta w czasie (LTV) oraz analizę grup użytkowników w kontekście ich zachowań w przeszłości i przyszłości (konwersje, powroty).
 • Analizy lejków konwersji pod kątem zakupów (celów zakupowych), a także innych celów deklarowanych przez odwiedzających. Sprawdzisz więc na przykład jaki % odwiedzających w celu odnalezienia kontaktu trafia ostatecznie na stronę z tymi informacjami, czy też do których konkretnie etapów procesu zakupowego docierają użytkownicy realizujący cele zakupowe.

Możliwości panelu analitycznego YourCX są ogromne – skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji na temat jego możliwości!

Łączymy analitykę online (analiza ścieżek, lejki konwersji, źródła ruchu etc.) z pełnym kontekstem ilościowym i jakościowym.
Pozwalamy uchwycić emocje i doświadczenia w różnych punktach styku z marką (zarówno online jak i offline).
Nasze narzędzie rozwijamy całkowicie samodzielnie, dzięki czemu mamy nad nim kontrolę w pełnym zakresie.

Analiza konwersji i ścieżek użytkowników

Narzędzie do śledzenia ruchu użytkowników w serwisach internetowych pozwoli na poznanie pełnego kontekstu powiązanego z danymi deklaratywnymi. Analizując ścieżki oraz segmentując je według dowolnych filtrów i odpowiedzi będziesz w stanie zidentyfikować wąskie gardła i skutecznie optymalizować wskaźniki konwersji. Więcej informacji o tych narzędziach znajdziesz w tym miejscu.

Analizy zrzutów ekranu

Dane deklaratywne uzupełnić mogą tworzone automatycznie lub ręcznie przez użytkownika zrzuty ekranu na stronie, na której wypełnia się badanie. Screenshot dotyczyć może nieprawidłowo działającego obszaru, braków w opisach czy błędów technicznych. Użytkownikowi dajemy także opcję zaznaczenia konkretnej sekcji, której dotyczy komentarz techniczny, a dane dodatkowo uzupełniamy o zapis źródła strony dla sprawnej identyfikacji źródeł problemów.

Zaawansowane korelacje i segmentacje

Zaawansowane narzędzia do analizy wielowymiarowej, w tym tabele przestawne, pozwalają na zestawienie dowolnych danych i zaawansowane analizy. System ten obsługuje również dodatkowe, dowolne parametry, takie jak na przykład typ Klienta czy wartość koszyka w momencie wypełnienia ankiety.

Komplementarny zestaw danych

Zbierane dane deklaratywne uzupełniane zostają przez dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywanych przez użytkowników urządzeń, źródeł ruchu, zachowań w Sieci, zdarzeń, konwersji i innych. Gwarantujemy pełny kontekst związany z wypełnieniem ankiet. Nasze autorskie rozwiązania pozwalają także na integrację z systemami CRM bądź ERP, co pozwala na uzupełnienie zbieranych informacji o dodatkowe parametry.

Klienci doceniają nasz profesjonalizm i elastyczne podejście do realizacji badań CX. Wybierz odpowiedni pakiet usług i przekonaj się sam!