Alternatywy dla Net Promoter Score (NPS) - YourCX

Alternatywy dla Net Promoter Score (NPS)

13.11.2023

Net Promoter Score (NPS) był dominującym wskaźnikiem oceny lojalności i satysfakcji klientów. Jednakże, w miarę ewolucji środowiska biznesowego, poleganie wyłącznie na NPS może okazać się niewystarczające. Ten artykuł przedstawia różne alternatywy dla NPS, zagłębiając się w ich mocne strony, ograniczenia, praktyczne zastosowania i metody obliczania, aby dostarczyć holistyczne spojrzenie na pomiar doświadczenia klienta.

Zrozumienie ograniczeń NPS

Przykładowe pytanie: Na ile prawdopodobne, że polecisz X rodzinie lub znajomym?

NPS jest prosty w użyciu, ale ma swoje wady, takie jak brak szczegółowości, potencjalna stronniczość kulturowa i możliwe nadmierne skupienie się na skrajnych opiniach. Ograniczenia te wymagają zbadania innych wskaźników, aby uzyskać bardziej zaokrąglone zrozumienie satysfakcji i lojalności klientów.

     

Customer Satisfaction Score (CSAT): Specyficzna i elastyczna alternatywa

CSAT mierzy satysfakcję klientów z konkretną interakcją lub produktem.

Przykładowe pytanie: Na ile jesteś zadowolony z usługi / produktu X?

Jak obliczyć CSAT

CSAT oblicza się, dzieląc liczbę zadowolonych klientów (tych, którzy ocenili swoje doświadczenie na 4 lub 5 w skali 5-punktowej) przez całkowitą liczbę respondentów, a następnie mnożąc przez 100, aby uzyskać procent.

Mocne strony CSAT

- Specyficzność: Dostosowany do konkretnych interakcji, dostarcza szczegółowych wglądów.

- Elastyczność: Skala i słownictwo można dostosować.

- Natychmiastowa informacja zwrotna: Często przeprowadzany bezpośrednio po interakcji.

Ograniczenia CSAT

- Skupienie na krótkim okresie czasu: Odzwierciedla głównie natychmiastową satysfakcję, a nie długoterminową lojalność.

- Subiektywność: Odpowiedzi mogą być wywołane przez tymczasowe emocje.

Praktyczne zastosowanie

Sieć hoteli wdrożyła ankiety CSAT po pobycie. Wysokie oceny za czystość pokoju, ale niższe za obsługę klienta, doprowadziły do ukierunkowanego szkolenia personelu, poprawiając ogólną satysfakcję klientów.

   

Customer Effort Score (CES): Mierzenie łatwości interakcji

CES ocenia, jak łatwo klientom jest wchodzić w interakcje z firmą.

Przykładowe pytanie: Na ile łatwo było skorzystać z usługi / produktu X?

Jak obliczyć CES

CES oblicza się, prosząc klientów o ocenę łatwości swojego doświadczenia w skali od 1 (bardzo trudno) do 7 (bardzo łatwo), a następnie obliczając średnią ocenę.

Mocne strony CES

- Korelacja z lojalnością: Mniejszy wysiłek koreluje z większą lojalnością.

- Wgląd operacyjny: Wyróżnia obszary wymagające poprawy efektywności.

Ograniczenia CES

- Ograniczony zakres: Skupia się na łatwości transakcji, a nie na ogólnej satysfakcji.

- Potencjalna błędna interpretacja: Łatwe doświadczenie nie zawsze równa się pozytywnemu.

Praktyczne zastosowanie

Internetowy sprzedawca detaliczny użył CES do usprawnienia procesu zwrotów, co skutkowało zwiększeniem lojalności klientów i pozytywnymi recenzjami.

Przeczytaj więcej na temat CES.

     

Customer Lifetime Value (CLV): Skupienie na wartości długoterminowej

CLV oblicza całkowity przychód, jakiego można oczekiwać od klienta przez cały okres jego relacji z firmą.

Jak obliczyć CLV

CLV oblicza się, mnożąc średnią wartość zakupu przez średnią częstotliwość zakupów i średnią długość życia klienta.

Mocne strony CLV

- Skupienie na długim okresie czasu: Przesuwa uwagę z transakcji na całą podróż klienta.

- Alokacja zasobów: Pomaga alokować zasoby do klientów o wysokiej wartości.

Ograniczenia CLV

- Złożone obliczenia: Wymaga obszernych danych i może być skomplikowane do dokładnego obliczenia.

- Może pomijać nowych klientów: Skupienie się na klientach o wysokiej wartości może zaniedbywać potencjał nowych klientów.

Praktyczne zastosowanie

Firma oferująca oprogramowanie na subskrypcję użyła CLV do identyfikacji segmentów klientów o wysokiej wartości, prowadząc do ukierunkowanych strategii marketingowych i zwiększenia retencji klientów.

CLV jest wartością obiektywną, możliwą do automatycznego wyliczenia. Dodatkowo łącząc z wynikami badań uzyskiwana jest możliwość analizy wpływu doświadczeń oraz problemów na przychody, a tym samym na CLV.

     

Customer Health Score (CHS): Proaktywne podejście

CHS łączy różne punkty danych klienta, aby ocenić ogólny stan relacji z klientem.

Jak obliczyć CHS

CHS oblicza się, przypisując wagi różnym interakcjom i zachowaniom klientów, sumując te ważone wyniki, a następnie normalizując wynik na skali.

Mocne strony CHS

- Proaktywne wglądy: Pomaga identyfikować klientów zagrożonych zanim problemy się nasilą.

- Kompleksowe spojrzenie: Łączy wiele punktów danych dla holistycznego widoku.

Ograniczenia CHS

- Zależność od danych: Wymaga obszernych i dokładnych danych o klientach.

- Złożoność: Może być skomplikowane do ustawienia i interpretacji.

Praktyczne zastosowanie

Firma B2B SaaS wdrożyła CHS do monitorowania stanu kont, identyfikując zagrożone konta i proaktywnie rozwiązując problemy, co skutkowało zmniejszeniem rotacji klientów.

  

Analiza sentymentu w mediach społecznościowych: Wykorzystanie mocy mediów społecznościowych

To podejście analizuje opinie i uczucia klientów wyrażone na platformach mediów społecznościowych.

Jak zastosować analizę sentymentu w mediach społecznościowych

Użyj narzędzi do przetwarzania języka naturalnego do analizy komentarzy i recenzji klientów w mediach społecznościowych, kategoryzując je jako pozytywne, negatywne lub neutralne.

Mocne strony analizy sentymentu w mediach społecznościowych

- Natychmiastowa informacja zwrotna: Zapewnia natychmiastowe wglądy w opinie klientów.

- Spontaniczne opinie: Odzwierciedla autentyczne uczucia klientów bez konieczności ich proszenia.

Ograniczenia analizy sentymentu w mediach społecznościowych

- Potencjalna stronniczość: Może nie reprezentować całej bazy klientów.

- Wyzwania interpretacyjne: Sarkazm i kontekst mogą być trudne do dokładnego zinterpretowania.

Praktyczne zastosowanie

Sieć restauracji monitorowała sentyment w mediach społecznościowych, aby ocenić reakcje na nowy element menu, szybko identyfikując i rozwiązując negatywne opinie, co pomogło zachować reputację marki.

   

Wzmacnianie doświadczenia klienta poprzez holistyczne podejście

Integrując metryki ilościowe z jakościową informacją zwrotną, benchmarkingiem w stosunku do standardów branżowych, wykorzystaniem technologii, uwzględnieniem opinii pracowników, zapewnieniem możliwości podjęcia działań i nawigacją w kwestiach etycznych, firmy mogą ulepszyć swoje strategie pomiaru doświadczenia klienta.

Chociaż NPS ma swoje miejsce w pomiarze doświadczenia klienta, wieloaspektowe podejście, które obejmuje alternatywy takie jak CSAT, CES, CLV, CHS i analiza sentymentu w mediach społecznościowych, zapewnia bardziej kompleksowy obraz. Każdy wskaźnik ma swoje mocne strony i ograniczenia, a ich skuteczność zależy od kontekstu biznesowego i implementacji. Rozumiejąc i strategicznie wdrażając te alternatywy, firmy mogą uzyskać głębszy wgląd, podejmować bardziej świadome decyzje i ostatecznie budować silniejsze relacje z klientami. Kluczem jest zrównoważenie tych metryk, dostosowanie ich do celów biznesowych i podróży klienta, aby zapewnić holistyczne i skuteczne podejście do pomiaru doświadczenia klienta.

Inne posty z tej kategorii

WYŚWIETL INNE POSTY

Copyright © 2023. YourCX. All rights reserved — Design by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram