Analiza sentymentów i emocji w wypowiedziach - YourCX

Analiza sentymentów i emocji w wypowiedziach

19.04.2024

Analiza sentymentów i emocji to niezwykle istotne narzędzia w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego (NLP). Umożliwiają identyfikację i klasyfikację emocji zawartych w tekście, co pozwala na zrozumienie ogólnego nastroju wyrażonego przez autora. Wykorzystując zaawansowane techniki sztucznej inteligencji, potrafią precyzyjnie wydobyć z treści nie tylko informacje o pozytywnym lub negatywnym sentymencie, ale również o intensywności poszczególnych emocji.

Analiza sentymentu

Wartość sentymentu dzięki analizie sentymentu - sentyment negatywny, sentyment neutralny i sentyment pozytywny

Analiza sentymentu to proces wykorzystania technologii w celu zrozumienia i kategoryzacji nastrojów zawartych w danych tekstowych.

Definicja analizy sentymentów

Analiza sentymentu to proces analizowania tekstu w celu określenia, czy emocjonalny ton wiadomości jest pozytywny, negatywny czy neutralny oraz ewentualnie siły tego tonu. Obecnie firmy dysponują dużymi ilościami danych tekstowych, takich jak wiadomości e-mail, transkrypcje czatów z obsługą klienta, komentarze w portalach społecznościowych czy recenzje. Narzędzia do analizy sentymentu mogą skanować ten tekst, aby automatycznie określić nastawienie autora do tematu. Firmy wykorzystują spostrzeżenia z analizy nastrojów, aby poprawić obsługę klienta i zwiększyć reputację marki.

Zmiany sentymentu klientów na konkretny temat

Analiza emocji

W procesie analizy emocji kluczowe jest zrozumienie, jakie uczucia wyrażają użytkownicy w swoich wypowiedziach oraz identyfikacja ich różnych stanów emocjonalnych. To obszar szczególnie użyteczny w badaniach rynkowych oraz obsłudze klienta. Emocje to złożone reakcje psychologiczne, charakteryzujące się określonymi stanami uczuciowymi. Są one często klasyfikowane za pomocą podstawowego modelu emocji Plutchika, które obejmują osiem głównych kategorii: radość, smutek, złość, strach, zaufanie, oczekiwanie, zaskoczenie i obrzydzenie.

Odczucia klientów sklepu - sentyment oraz emocje

Techniki identyfikacji emocji

Techniki identyfikacji i rozpoznawania emocji obejmują zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe. Do najpopularniejszych należy analiza tekstu, która wykorzystuje słowa kluczowe i kontekst w celu określenia emocji. Współczesne narzędzia do analizy emocji korzystają z algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w celu rozpoznania subtelnych niuansów w wyrażaniu uczuć. Narzędzia te mogą identyfikować szeroki wachlarz emocji, a bardziej zaawansowane nawet w różnych językach (przykładowo dla języka polskiego, angielskiego czy ukraińskiego).

Rozróżnienie między analizą emocji a sentymentów

 • Szerokość kontra głębokość: Analiza sentymentu często dostarcza tylko informacji czy coś jest pozytywne bądź negatywne, co można uznać za interpretację powierzchowną. Analiza emocji z kolei oferuje głębsze, bardziej szczegółowe spojrzenie na leżące u podstaw stany emocjonalne, dostarczając wglądów w spektrum ludzkich emocji.

 • Wymagania dotyczące danych: Analiza emocji zazwyczaj wymaga bardziej szczegółowych i bogatych kontekstowo danych do szkolenia algorytmów, ponieważ musi uchwycić szerszy zakres emocjonalnych sygnałów w porównaniu do analizy sentymentu.

 • Przypadki użycia: Chociaż obie są używane do oceny reakcji i uczuć na podstawie danych tekstowych, konkretna aplikacja może znacząco wpłynąć na to, czy bardziej odpowiednia jest analiza sentymentu czy analiza emocji. Na przykład, dzięki analizie sentymentu można zrozumieć poziom satysfakcji klienta, podczas gdy analiza interakcji z obsługą klienta może korzystać częściej z analizy emocji, aby zrozumieć niuanse emocji klientów podczas kontaktu. Warto od razu obie analizy uzupełnić analizą kategorii wypowiedzi.

Podsumowując, podczas gdy analiza sentymentu dostarcza ogólną miarę tego, jak ludzie czują się w stosunku do danego tematu, analiza emocji zagłębia się głębiej w konkretne emocjonalne treści komunikacji, oferując bardziej szczegółowe zrozumienie emocjonalnego krajobrazu.

Dlaczego warto korzystać z analizy sentymentu i emocji

Monitorowanie mediów społecznościowych - wykorzystaj analizę sentymentu

Analiza sentymentu, znana również jako eksploracja opinii, jest ważnym narzędziem analityki biznesowej, które pomaga firmom ulepszać ich produkty i usługi.

Zapewnia obiektywny wgląd - firmy mogą uniknąć osobistych uprzedzeń związanych z recenzjami klientów, korzystając z popularnych narzędzi do analizy sentymentu opartych na sztucznej inteligencji. W rezultacie firmy uzyskują spójne i obiektywne wyniki podczas analizy opinii klientów.

Tworzenie lepszych produktów i usług - system analizy sentymentu pomaga firmom ulepszać ich produkty i usługi w oparciu o konkretne opinie klientów. Technologie sztucznej inteligencji identyfikują rzeczywiste obiekty lub sytuacje (zwane podmiotami), które klienci kojarzą z negatywnym sentymentem.

Analizowanie na dużą skalę - firmy nieustannie wydobywają informacje z ogromnej ilości nieustrukturyzowanych danych, takich jak wiadomości e-mail, transkrypcje rozmów głosowych, rozmowy z botami, ankiety, wpisy z forów dyskusyjnych oraz opinie o produktach. Narzędzia do analizy nastrojów, takie jak element składowy platformy YourCX, pozwalają firmom skalować proces odkrywania emocji klientów w danych tekstowych po przystępnych kosztach.

Wyniki w czasie rzeczywistym - firmy muszą szybko reagować na potencjalne kryzysy lub trendy rynkowe. Marketerzy polegają na oprogramowaniu do analizy nastrojów, aby dowiedzieć się, co klienci myślą o marce, produktach i usługach firmy w czasie rzeczywistym i podejmować natychmiastowe działania w oparciu o swoje ustalenia. Mogą skonfigurować narzędzie w taki sposób, aby wysyłało alerty w przypadku wykrycia negatywnych nastrojów dla określonych słów kluczowych. Pozwala to na dotarcie do klienta, który wciąż jest na wyciągnięcie ręki i natychmiastowe rozwiązanie jego problemu.

Jak przeprowadzić analizę sentymentu

Analiza nastrojów to zastosowanie technologii przetwarzania języka naturalnego (NLP), które szkolą duże modele językowe do rozumienia tekstu w sposób podobny do ludzkiego. Analiza zazwyczaj przechodzi przez kilka etapów przed dostarczeniem ostatecznego wyniku.

Przetwarzanie wstępne

Na etapie przetwarzania wstępnego analizy emocji identyfikowane są słowa kluczowe, aby zrozumieć główne przesłanie wypowiedzi.

 • Tokenizacja dzieli zdanie na kilka elementów lub tokenów.

 • Lematyzacja przekształca słowa w ich formę źródłową. Na przykład, podstawową formą słowa "jest" na "być".

 • Usuwanie słów stopujących, czyli tych które nie dodają znaczącej wartości do zdania. Na przykład, z, dla i przy są słowami stopującymi.

Analiza słów kluczowych

Technologie NLP dalej analizują wyodrębnione słowa kluczowe i nadają im wstępny sentyment wypowiedzi oraz ocenę sentymentu. Wynik sentymentu to skala pomiarowa, która wskazuje element emocjonalny w systemie analizy sentymentu. Zapewnia względne postrzeganie emocji wyrażonych w tekście do celów analitycznych. Na przykład, badacze używają 10 do reprezentowania satysfakcji i 0 do rozczarowania podczas analizowania opinii klientów.

Trzy podejścia do analizy sentymentu i emocji

Istnieją trzy główne podejścia stosowane przez oprogramowanie do analizy sentymentów.

Oparte na regułach

Podejście oparte na regułach identyfikuje, klasyfikuje i ocenia określone słowa kluczowe w oparciu o wcześniej określone leksykony. Leksykony to kompilacje słów reprezentujących intencje, emocje i nastrój autora. Marketerzy przypisują wyniki sentymentu do pozytywnych i negatywnych leksykonów, aby odzwierciedlić emocjonalną wagę różnych wyrażeń. Aby określić, czy zdanie jest pozytywne, negatywne czy neutralne, oprogramowanie skanuje słowa wymienione w leksykonie i sumuje wynik sentymentu. Ostateczny wynik jest porównywany z granicami sentymentu w celu określenia ogólnego wydźwięku emocjonalnego.

Machine Learning

Podejście to wykorzystuje techniki uczenia maszynowego (ML) i algorytmy klasyfikacji sentymentu, takie jak sieci neuronowe i głębokie uczenie się, aby nauczyć oprogramowanie komputerowe identyfikowania emocjonalnego sentymentu z tekstu. Proces ten polega na stworzeniu modelu analizy sentymentu i wielokrotnym trenowaniu go na znanych danych, aby mógł odgadnąć sentyment w nieznanych danych z dużą dokładnością.

Hybryda

Hybrydowa analiza sentymentu działa poprzez połączenie zarówno ML, jak i systemów opartych na regułach. Wykorzystuje cechy obu metod, aby zoptymalizować szybkość i dokładność podczas uzyskiwania kontekstowych intencji w tekście. Jednak połączenie tych dwóch różnych systemów wymaga czasu, zaawansowanej technologii oraz specjalistycznej wiedzy badawczej.

Platforma YourCX korzysta z dużych modeli językowych oraz technik uczenia maszynowego do określanai sentymentów oraz emocji.

Pomiar dokładności i walidacja

Pomiar dokładności jest kluczowym elementem w procesie analizy sentymentów i emocji, zapewniającym wiarygodność wyników. Walidacja, szczególnie krzyżowa, jest istotna w celu uniknięcia przeuczenia modelu.

Metody oceny

W analizie sentymentów wykorzystuje się różne metryki do oceny dokładności modeli klasyfikacyjnych. Najczęściej stosowane to:

 • Accuracy (Dokładność): Procent prawidłowo zaklasyfikowanych przykładów w stosunku do wszystkich.

 • Precision (Precyzja): Odsetek prawidłowych predykcji pozytywnych w odniesieniu do wszystkich pozytywnych predykcji.

 • Recall (Pełność): Odsetek prawidłowo wykrytych pozytywnych przypadków z wszystkich rzeczywistych pozytywnych przypadków.

 • F1 Score: Harmoniczna średnia precyzji i pełności przedstawiona poniżej.

Metody te umożliwiają porównanie efektywności algorytmów w różnych warunkach oraz dobór najodpowiedniejszego dla danej aplikacji.

Znaczenie walidacji krzyżowej

Walidacja krzyżowa jest techniką stosowaną do oceny, jak dobrze model będzie generalizował na nieznanym zestawie danych. Dzieli się ona na kilka etapów:

 1. Podział danych na k równych części.

 2. Użycie k-1 części danych jako zbioru treningowego i 1 części jako zbioru testowego.

 3. Powtórzenie procesu k razy, za każdym razem z inną częścią jako zbiorem testowym.

Walidacja krzyżowa zapewnia bardziej stabilną ocenę modelu niż pojedynczy podział zbioru danych, redukując ryzyko przeuczenia i zwiększając wiarygodność wyników.

Przypadki użycia

Firmy wykorzystują analizę nastrojów do pozyskiwania informacji i tworzenia planów działania w różnych dziedzinach.

 • Poprawy efektywności w obsłudze klienta
  Zespoły obsługi klienta korzystają z narzędzi do analizy sentymentu, aby personalizować odpowiedzi w oparciu o nastrój rozmowy. Pilne sprawy są wykrywane przez chatboty oparte na sztucznej inteligencji z możliwością analizy sentymentu i eskalowane do wsparcia personelu.

  Sentymenty dla obsługi klienta w czasie
 • Monitorowanie marki
  Organizacje stale monitorują wzmianki i rozmowy oraz nastawienie konsumentów na temat swoich marek w mediach społecznościowych, na forach dyskusyjnych, blogach, w artykułach informacyjnych i w innych przestrzeniach cyfrowych. Technologie analizy nastrojów pozwalają zespołowi public relations być świadomym powiązanych bieżących historii. Zespół może ocenić podstawowy nastrój, aby odpowiedzieć na skargi lub wykorzystać pozytywne trendy.

 • Badanie rynku
  System analizy nastrojów pomaga firmom ulepszać ich oferty produktowe, ucząc się, co działa, a co nie. Marketerzy mogą analizować komentarze w serwisach z recenzjami online, odpowiedzi na ankiety i posty w mediach społecznościowych, aby uzyskać głębszy wgląd w określone funkcje produktu posiadanych w swojej ofercie. Przekazują wiarygodne wyniki inżynierom produktu, którzy wprowadzają odpowiednie innowacje.

 • Śledzenie wydajności kampanii
  Marketerzy używają narzędzi do analizy nastrojów, aby upewnić się, że ich kampania reklamowa generuje oczekiwaną reakcję. Śledzą rozmowy na platformach mediów społecznościowych i upewniają się, że ogólny sentyment jest zachęcający. Jeśli średni sentyment (wskaźnik prezentujący zagregowane nastroje internautów - od wartości dla wypowiedzi pozytywnych odejmuje się wartość dla wypowiedzi negatywnych) nie spełnia oczekiwań, marketerzy dostosowują kampanię w oparciu o analizę danych w czasie rzeczywistym.

W analizie sentymentów kluczowe jest odpowiednie wykorzystanie narzędzi i technologii, jak również umiejętność interpretacji zebranych danych. Efektywne wykorzystanie analizy sentymentu i emocji może prowadzić do znaczących korzyści dla organizacji.

Wyzwania stojące przed analizą sentymentu

Pomimo postępu w technologiach przetwarzania języka naturalnego (NLP), zrozumienie ludzkiego języka i jego znaczenia jest wyzwaniem dla maszyn (szczególnie, że posługujemy się różnymi językami). Mogą one błędnie interpretować drobniejsze niuanse ludzkiej komunikacji:

Sarkazm i ironia - narzędziom niezwykle trudno jest analizować nastroje w zdaniach zawierających sarkazm. Rozważmy następujące zdanie: "Super. Moje zamówienie dotarło dopiero po trzech tygodniach." O ile komputer nie przeanalizuje tego zdania z pełnym zrozumieniem scenariusza, oznaczy to doświadczenie jako pozytywne na podstawie słowa "super".

Negacja - czyli użycie negatywnych słów w celu odwrócenia znaczenia w zdaniu. Na przykład: "Nie powiedziałbym, że subskrypcja była droga." Algorytmy analizy sentymentu mogą mieć trudności z prawidłową interpretacją takich zdań, zwłaszcza jeśli negacja występuje w dwóch zdaniach, takich jak: "Myślałem, że subskrypcja była tania. Nie była."

Wielobiegunowość - występuje, gdy zdanie zawiera więcej niż jeden sentyment. Na przykład, recenzja produktu brzmi: "Jestem zadowolony z solidnej konstrukcji, ale nie jestem pod wrażeniem koloru." Oprogramowanie ma trudności z interpretacją sentymentu. Trzeba użyć analizy sentymentu opartej na aspektach, aby wyodrębnić każdą jednostkę z określonymi emocjami.

Krótkie teksty i brak kontekstu: na platformach takich jak Twitter, gdzie tekst jest bardzo krótki, często nie ma wystarczającego kontekstu, aby dokładnie określić sentyment. Krótka fraza lub samodzielne słowo może nie dostarczać wystarczających informacji do prawidłowego określenia sentymentu.

Język specyficzny dla danej dziedziny - różne branże lub dziedziny mogą używać tych samych słów w różny sposób, co może zmylić modele analizy sentymentu, które nie są dostosowane do tych domen. Na przykład słowo "ciężki". W kontekście medycznym, słowo "ciężki" może być używane do opisania poważnego stanu zdrowia lub choroby, co niesie negatywną konotację. Jednakże, w branży muzycznej to samo słowo może być użyte w pozytywnym sensie do opisania utworu lub koncertu, który był emocjonujący i pełen głębi (np. "ciężki riff" w muzyce rockowej lub metalowej).

Trendy i przyszłość analizy sentymentów i emocji

Wartość opinii wyrażanych przez klientów

Analiza sentymentów i emocji stale ewoluuje, adaptując się do zmieniających się technologii i rosnących wymagań użytkowników oraz rosnącego znaczenia mediów społecznościowych.

Zaawansowane algorytmy i głębokie uczenie - Technologie sztucznej inteligencji (AI) i algorytmy uczenia maszynowego stają się fundamentem do przetwarzania języka naturalnego (NLP), co przekłada się na raz coraz bardziej zaawansowane metody analizy sentymentów. Coraz bardziej zaawansowane modele takie jak sieci neuronowe (głębokie uczenie) są wykorzystywane do analizy sentymentów i emocji. Modele oparte na transformerach, takie jak BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) czy GPT (Generative Pre-trained Transformer), rewolucjonizują możliwości zrozumienia subtelnych niuansów języka naturalnego.

Emocje w kontekście kulturowym - zrozumienie tego, jak różne kultury wyrażają emocje, jest kluczowe dla globalnych firm. Analiza emocji staje się bardziej złożona i zróżnicowana, uwzględniając różnice kulturowe w wyrażaniu uczuć. Analizowane są nie tylko teksty, ale również modulacja głosu i ekspresje twarzy

Wielojęzyczność i lokalizacja - globalizacja biznesu wymusza rozwój systemów zdolnych do analizy tekstu w wielu językach. Jest to wyzwanie, ponieważ różne języki mogą wyrażać sentymenty i emocje w bardzo różny sposób. Wzrasta zapotrzebowanie na modele, które mogą efektywnie pracować z różnorodnymi zestawami danych i specyfiką kulturową.

Interdyscyplinarność - dziedzina ta zaczyna korzystać z wiedzy z psychologii, antropologii i innych nauk humanistycznych, aby lepiej zrozumieć, jak ludzie wyrażają i doświadczają emocji. Te interdyscyplinarne podejścia mogą prowadzić do nowych metod analizy i interpretacji danych afektywnych.

W kontekście rynkowym, analiza sentymentu pozwala na zrozumienie opinii konsumentów. Natomiast opisane trendy wskazują na ciągły rozwój i zastosowanie nowoczesnych algorytmów do głębszego zrozumienia wpływu sentymentów i emocji na decyzje konsumentów.

Inne posty z tej kategorii

WYŚWIETL INNE POSTY

Copyright © 2023. YourCX. All rights reserved — Design by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram