+48 661 627 620 contact@yourcx.io

Stałe badania obsługi Klienta wykorzystane są do stałego zwiększania kompetencji konsultantów w różnych kanałach kontaktu z klientem (e-mail, telefon, livechat i inne). Rozwiązania YourCX pozwalają zwiększyć jakość świadczonej pomocy oraz redukować koszty utrzymania BOK. Zaprezentowane niżej wyniki badań z rynku telekomunikacyjnego potwierdzają potrzebę realizacji stałych badań jakości obsługi Klienta – wpływ tych doświadczeń na lojalność, zakupy i retencję jest niepodważalny.