+48 661 627 620 contact@yourcx.io

Bez wątpienia najczęściej wykorzystywaną funkcją Hotjara są zaawansowane możliwości nagrywania sesji. Zapis ruchów myszką oraz generowanie tzw. „map ciepła” pozwalają na wgląd w zachowania użytkowników serwisów internetowych. Ale jak odnieść te dane do rzeczywistego kontekstu odwiedzin – historycznych zachowań i zakupów, celów wizyty i emocji towarzyszących użytkownikowi?

W kontekście uzupełnienia danych o kontekst związany z emocjami i opiniami Hotjar jest narzędziem mocno ograniczonym. Brak możliwości zaawansowanego targetowania badań uniemożliwia zebranie feedbacku w odpowiednim kontekście, a ograniczone możliwości tworzenia lejków konwersji nie pozwalają na łączenie analityki internetowej z pełnym kontekstem wynikającym z badań CX.

Hotjar jest więc dobrym rozwiązaniem wspierającym prowadzenie działań związanych z optymalizacją UX (User Experience – doświadczenia użytkowników serwisów internetowych), ale nie sprawdzi się jako narzędzie do zbierania wartościowych danych deklaratywnych i wielowymiarowej analizy doświadczeń użytkowników i konsumentów. HotJar posiada też liczne ograniczenia, np. związane z czasem przechowywania danych. Dużym minusem jest także to, że każda funkcja zbierania danych traktowana jest osobno i brakuje możliwości powiązana jednych danych z innymi.

Ważniejsze przewagi YourCX:

 

Łączymy analitykę internetową (analiza ścieżek, lejki konwersji, źródła ruchu etc.) z pełnym kontekstem ilościowym (benchmarki, wskaźniki) i jakościowym (opinie, komentarze i sugestie).

Pozwalamy uchwycić emocje i doświadczenia w różnych punktach styku z marką (zarówno online jak i offline). Umożliwiamy ich analizę zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i zbiorowym.
Oferujemy pełne wsparcie usługowe w zakresie analiz, raportowania oraz kreowania skutecznych strategii badań doświadczeń konsumentów. Odpowiadamy na pytanie: dlaczego?