+48 661 627 620 contact@yourcx.io

Manual YourCX

Problematyka doświadczeń konsumentów oraz temat ich badań i optymalizacji przyciąga coraz większą uwagę. CX staje się kluczowym elementem strategii małych i dużych firm, a rozwój metodologii związanych z gromadzeniem i analizą danych przynosi korzyści dla wielu...

YourCX: analiza ścieżek i konwersji

Klasyczna analityka internetowa pozwala na analizę ścieżek w dość ograniczonym zakresie – niezwykle istotne aspekty związane z emocjami i doświadczeniami są całkowicie pomijane. Dane gromadzone przez np. Google Analytics nie odróżnią konsumenta,...

YourCX: analityka i raportowanie

Zebrane przez YourCX dane przedstawione są w przejrzystym panelu administracyjnym, z którego korzystać mogą zarówno badacze i analitycy, jak i kierownicy projektów, dyrektorzy oraz inne osoby w różnym stopniu zaangażowane w szeroko pojętą optymalizację doświadczeń...

YourCX: mechanizmy tworzenia i edycji ankiet

Stworzyliśmy nowoczesny system umożliwiający zbieranie i analizę danych, z którego korzystają zarówno nasi badacze i analitycy, jak i pracownicy różnych działów naszych Klientów. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na nasze usługi w pełnym zakresie, czy też...