Co to jest CX (Customer Experience): Klucz do sukcesu w biznesie - YourCX

Co to jest CX (Customer Experience): Klucz do sukcesu w biznesie

11.07.2018

Customer Experience, czesto określane skrótem CX, to pojęcie, które objaśnie doświadczenia i emocje klientów w każdym punkcie ich interakcji z marką, produktem lub usługą. W epoce cyfryzacji i wzmożonej konkurencji, CX staje się kluczowym elementem różnicującym firmy na rynku. Jest to suma wszystkich doświadczeń klienta - od momentu, gdy po raz pierwszy usłyszy o marce, przez proces zakupu, aż po ewentualną obsługę posprzedażową.

Odpowiednie zarządzanie doświadczeniem klienta może prowadzić do zwiększenia lojalności, satysfakcji oraz pozytywnych rekomendacji, co bezpośrednio wpływa na wyniki finansowe firmy. Punkty styku z klientami, czyli każde miejsce, gdzie klient kontaktuje się z marką, muszą być starannie analizowane i optymalizowane.

Rozumienie i inwestowanie w doświadczenia klienta jest zwłaszcza ważne w świecie, gdzie opinie klientów są coraz szerzej dostępne i mogą mieć duży wpływ na decyzje innych konsumentów. W związku z tym, firmy stale poszukują nowych sposobów na ulepszanie tych doświadczeń, stosując różne technologie i techniki, aby lepiej zrozumieć i spełniać oczekiwania swoich klientów.

Definicja CX

Klient zadowolony danym produktem

Definicja Customer Experience (CX) to postrzeganie i doświadczenia klienta na interakcje z firmą, zarówno podczas poszczególnych transakcji, jak i na przestrzeni całej relacji z marką. Zrozumienie CX jest kluczowe dla budowania długofalowych relacji z klientami i wymaga ciągłego dostosowywania strategii biznesowej.

 • Suma doświadczeń: CX obejmuje każdy punkt kontaktu klienta z marką, od przeglądania strony internetowej po obsługę posprzedażową.

 • Emocjonalna strona: Istotnym elementem CX są emocje klientów, które towarzyszą im podczas interakcji z firmą.

 • Zarządzanie CX: Firmy wykorzystują strategie zarządzania doświadczeniem klienta, by poprawić ich percepcję i budować lojalność.

Według badań Customer Experience stanowi sumę wszystkich doświadczeń klienta. Odzwierciedlają one każde interakcje między konsumentem a marką. Pozytywne doświadczenie klienta przekłada się na wzrost szansy osiągnięcia sukcesu firmy.

Firmy starają się więc oferować spójne i satysfakcjonujące doświadczenia klienta w każdym kanale komunikacji, na każdym etapie ścieżki zakupowej klienta. Podkreślają to również polscy eksperci, wskazując, że doświadczenie klienta rozwija się wraz z firmą i jest nieodłącznym elementem marki.

Elementy Składowe doświadczenia klienta

Pozytywne doświadczenie klientów

Doświadczenia klientów to złożona koncepcja, której główne składniki to komunikacja, personalizacja, wygoda, oraz szybkość i jakość obsług, czyli zarządzanie doświadczeniami klientów. Rozwinięcie tych elementów pozwala firmom budować silne relacje z klientami.

 • Komunikacja - Jest to podstawa relacji z klientem. Komunikacja musi być jasna, spójna i dostosowana do potrzeb odbiorców.

 • Personalizacja - Personalizowanie doświadczeń zwiększa satysfakcję klientów, ponieważ czują się oni rozpoznani i cenieni. Dopasowanie usługi lub produktu do indywidualnych preferencji klienta jest kluczowe.

 • Wygoda - CX obejmuje również stworzenie wygodnych rozwiązań dla klientów, zarówno w kontekście procesu zakupu, jak i jego obsługi posprzedażowej.

 • Szybkość - Efektywność i szybkość w obszarze obsługi klienta jest tym, co ma duży wpływ na satysfakcję klienta. Klienci doceniają minimalizowanie czasu oczekiwania na wsparcie i rozwiązania swoich problemów.

 • Jakość obsługi - Profesjonalne podejście do klienta, znajomość produktów i usług oraz zdolność do rozwiązywania problemów to czynniki, które znacząco wpływają na postrzeganie marki.

Warto także zwrócić uwagę na tzw. punkty styku, które są każdym kontaktem klienta z marką. Każdy z tych kontaktów może zapewnić pozytywne doświadczenie klienta lub stać się punktem niezadowolenia, a tym samym zadecydować o dalszej lojalności konsumenckiej. Wszystkie wskazane aspekty składają się na całościowy obraz CX, który stanowi o potencjalnym sukcesie firmy na rynku.

Pomiar Customer Experience

Doświadczenia klienta wpływają na decyzje zakupowe

Pomiar Customer Experience jest kluczowy dla zrozumienia, jak klienci postrzegają interakcje z marką. Dzięki odpowiednim metrykom, firmy są w stanie precyzyjnie ocenić i optymalizować doświadczenia swoich klientów. Inaczej mówiąc jeśli czegoś nie mierzysz, nie możesz tego optymalizować.

Metodyka Net Promoter Score

Net Promoter Score (NPS) pozwala na ocenę lojalności klientów poprzez jedno proste pytanie: jak duże jest prawdopodobieństwo, że poleciłbyś naszą markę znajomym lub rodzinie? Skala odpowiedzi mieści się w przedziale od 0 do 10. Wyniki są następnie kategoryzowane na Promotorów (9–10), Pasywnych (7–8) oraz Krytyków (0–6).

Customer Effort Score

Customer Effort Score (CES) mierzy wysiłek, jaki klient musi włożyć w interakcję z marką. Niższe wyniki oznaczają mniejszy wysiłek i pożądany efekt, czyli łatwość korzystania z usług firmy. CES jest zazwyczaj mierzony po transakcjach lub rozwiązaniu problemów klienta.

Customer Satisfaction Score

Customer Satisfaction Score (CSAT) jest miarą ogólnego zadowolenia klientów z produktu lub usługi. Pytanie zadawane klientom to zwykle: jak zadowolony jesteś z konkretnego aspektu interakcji lub produktu? Odpowiedzi są zwykle skalowane numerycznie lub za pomocą emotikon, a wyniki są interpretowane jako procent zadowolonych klientów.

Znaczenie Customer Experience w Biznesie

Customer experience management - zarządzanie doświadczeniami klienta

Rola Customer Experience w biznesie ciągle rośnie, co wynika z rosnącej świadomości firm o znaczeniu budowania pozytywnego doświadczenia klienta. Customer Experience obejmuje całościową jakość interakcji między konsumentem a marką na każdym etapie procesu zakupowego.

 • Pozyskanie klienta – Pozytywne doświadczenia klientów pomagają przyciągać nowych klientów.

 • Zatrzymanie klienta – Satysfakcja z interakcji z marką zwiększa lojalność klientów, co zmniejsza rotację.

 • Rekomendacje – Klienci mający pozytywne doświadczenia częściej polecają usługi lub produkty innym.

Firmy, które kładą nacisk na CX i zdają sobie sprawę z jego znaczenia, często doświadczają wzrostu przychodów. Badania pokazują, że przedsiębiorstwa z silnym skupieniem na doświadczeniach klientów wyprzedzają swoich konkurentów.

Strategie Optymalizacji Customer Experience

Mapowanie doświadczenia klientów- wykorzystanie narzędzi analitycznych

Optymalizacja Customer Experience (CX) zaczyna się od zrozumienia klienta i jego potrzeb na każdym etapie kontaktu z firmą—od momentu pierwszej interakcji, aż po wsparcie posprzedażowe. Firmy powinny skupić się na identyfikacji wszystkich punktów styku klienta z marką i pracować nad ich ulepszeniem. Poniżej przedstawiono strategie, które mogą pomóc w optymalizacji CX.

Analiza Punktów Styku (Touchpoint Analysis): W pierwszej kolejności należy przeprowadzić szczegółową analizę wszystkich punktów styku klientów z daną firmą oraz marką. To pozwala na zidentyfikowanie obszarów wymagających ulepszenia.

Mapowanie Podróży Klienta (Customer Journey Mapping): Zrozumienie ścieżki, którą podąża klient – od świadomości produktu do lojalności – jest kluczowe dla optymalnej strategii CX. Firma może wykorzystać mapowanie podróży klienta do wizualizacji i usprawnienia doświadczenia.

Szkolenie Zespołu: Pracownicy są pierwszym punktem kontaktu między firmą a klientem. Szkolenie i wyposażenie zespołu w umiejętności komunikacyjne i wiedzę produktową jest istotne dla poszerzenia pozytywnych doświadczeń klientów.

Udoskonalenie Wsparcia Klienta: Niezawodne wsparcie klienta może znacząco poprawić CX. Powinno być ono dostępne, responsywne i skuteczne w rozwiązywaniu problemów klientów.

Personalizacja Doświadczeń: Personalizacja usług i komunikacji może znacząco zwiększyć zadowolenie klienta. Dostosowywanie produktów i ofert do indywidualnych potrzeb klientów pokazuje, że firma rozumie i ważą się na ich potrzeby.

Uzyskanie informacji zwrotnej od klientów oraz ciągłe monitorowanie zadowolenia klienta to również klucz do sukcesu strategii CX. Implementacja regularnych ankiet i systemów oceny może pomóc firmom w śledzeniu efektów wprowadzanych zmian.

Customer Experience a Kanały Komunikacji

Zarządzanie doświadczeniami klientów z uwzględnieniem kanałów komunikacji staje się podstawą skutecznej strategii biznesowej. Na sukces wpływa właściwe zintegrowanie komunikacji cyfrowej i niematerialnej z bezpośrednimi kontaktami.

Omnikanałowość

W ramach omnikanałowości klient oczekuje spójnych i spersonalizowanych doświadczeń niezależnie od wybranego kanału kontaktu. W praktyce oznacza to, że interakcje przechodzą płynnie między różnymi punktami styku, takimi jak strony internetowe, media społecznościowe, aplikacje mobilne czy fizyczne lokalizacje. Ważne jest, by informacje były aktualizowane i dostępne w czasie rzeczywistym, co umożliwia budowanie zaufania i lojalności.

Doświadczenie klienta w Online

Doświadczenie online to wszystkie interakcje i doświadczenia klienta z marką za pośrednictwem internetu. Obejmuje ono korzystanie ze strony internetowej, aplikacji mobilnej czy profilu marki w mediach społecznościowych. Ważne jest, aby użytkownik czuł się komfortowo na każdym z tych etapów. Elementy takie jak intuicyjność, szybkość ładowania strony, dostępność wsparcia czy personalizacja oferty grają tutaj kluczową rolę i wpływają na zadowolenie klienta.

Doświadczenie klienta w Offline

W kontekście doświadczenia offline pod uwagę brane są wszystkie interakcje z marką poza światem internetowym. Odnosi się to do rozmów telefonicznych z obsługą klienta, doświadczeń w sklepach stacjonarnych czy uczestnictwa w eventach markowych. Detale takie jak jakość obsługi, krótki czas oczekiwania oraz spójność komunikacji z doświadczeniem online znacząco wpływają na ogólną percepcję marki przez klienta.

Rola Technologii w Customer Experience

Technologie cyfrowe mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu Customer Experience. Wspierają one firmy w dostarczaniu spersonalizowanych i efektywnych interakcji, co jest coraz ważniejsze w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Analiza Danych

Dane są fundamentem dla optymalizacji Customer Experience. Nowoczesne narzędzia analityczne umożliwiają firmom dogłębną analizę zachowań i preferencji klientów. Przetwarzając wielkie zbiory danych (big data), organizacje mogą precyzyjnie dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz przewidywać przyszłe trendy i wymagania rynkowe.

Sztuczna Inteligencja

Sztuczna inteligencja (AI) przekształca interakcje z klientami, automatyzując procesy i personalizując doświadczenia na różnych punktach styku. Aplikacje AI takie jak chatboty czy systemy rekomendacyjne, pomagają zarówno w szybkim udzielaniu odpowiedzi na zapytania klientów, jak i w kreowaniu unikalnych doświadczeń zakupowych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Wykorzystanie Feedbacku Klienta

Gromadzenie opinii od klientów jest kluczowym elementem w procesie poprawy Customer Experience (doświadczenia klienta). Firmy wykorzystują różnorodne narzędzia i metody, by zbierać cenne informacje zwrotne od użytkowników swoich usług lub produktów.

Metody zbierania feedbacku:

 • Ankiety satysfakcji: Krótkie formularze bądź rozbudowane badania oceniające różne aspekty usług.

 • Systemy ocen online: Gwiazdkowe lub punktowe systemy ocen dostępne na stronach internetowych.

 • Grupy fokusowe: Spotkania z grupą klientów mające na celu szczegółową dyskusję o produkcie czy usłudze.

 • Feedback bezpośredni: Rozmowy z klientami czy komentarze na media społecznościowe.

Analiza zebranych danych pozwala na identyfikację mocnych oraz słabych stron oferty. Dzięki temu firmy mogą nie tylko udoskonalić swoje produkty i usługi, ale również dostosować strategie komunikacji i marketingu.

Aby feedback klienta był efektywnie wykorzystany, powinien być systematycznie analizowany. Ważne jest, aby każda otrzymana informacja była brana pod uwagę.

Korzyści płynące z wykorzystania feedbacku:

 • Poprawa jakości produktów/usług.

 • Wzmocnienie relacji z klientami.

 • Zwiększenie lojalności klientów.

Budowanie pozytywnego doświadczenia klienta jest procesem ciągłym, w którym feedback klienta pełni rolę kompasu, wskazującego kierunki niezbędnych zmian. Zdobycie lojalności klienta jest możliwe poprzez ciągłe słuchanie jego potrzeb i adekwatne reagowanie na nie.

Przykłady Udziału Customer Experience w Przypadkach Sukcesu Firm

Doświadczenie klientów, czyli Customer Experience (CX), jest kluczowe dla budowania lojalności i rozpoznawalności marki. Firmy, które skutecznie rozwijają strategie CX, potrafią przekształcić zadawolenie klientów w długotrwałe sukcesy. Oto przykłady takiego podejścia:

 • Amazon: Powszechnie znana za swoją obsesję na punkcie klienta, firma stawia na szybkość, wygodę zakupów i maksymalnie prosty proces zakupowy. Personalizacja rekomendacji i łatwość zwrotów to elementy, które przyczyniają się do lidera w obsłudze klienta.

 • Apple: Ta firma koncentruje się na holistycznym doświadczeniu użytkownika, łącząc design z user-friendly interfejsami. Sklepy Apple są zaprojektowane tak, by zachęcać do interakcji z produktami i zapewniać pomoc specjalistów.

 • Zappos: Firma ta zbudowała reputację dzięki naciskowi na zachwycanie obsługą klienta. Bezpłatne zwroty i miła, dostępna obsługa to przykłady działań wpływających na zadowolenie klientów.

Wszystkie te marki rozumieją, że inwestycja w CX przynosi zwrot w postaci większych przychodów i rosnącej bazy lojalnych klientów - wszystko dla zadowolenia klienta. Dobre zarządzanie doświadczeniem klienta może być też istotnym punktem różnicującym wśród konkurencji.

Przyszłość Customer Experience

Perspektywa rozwoju Customer Experience (CX) wydaje się być niezwykle obiecująca i dynamiczna. Trendy oraz wyzwania, którym firmy będą musiały stawić czoła w nadchodzących latach, mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki marki komunikują się ze swoimi klientami.

Z badań wynika, że rok 2024 niesie za sobą nowe podejścia do obsługi klienta, z naciskiem na personalizację i inteligentną automatyzację. Coraz bardziej zaawansowane technologie AI i uczenia maszynowego są wykorzystywane do dostarczania bardziej spersonalizowanych i szybkich odpowiedzi na potrzeby klientów.

 • Personalizacja: Firmy, które skupiają się na indywidualnym podejściu i dostosowują doświadczenia do potrzeb jednostki, zyskują przewagę konkurencyjną.

 • Digital First: Zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja, stają się nieodłącznym elementem CX, pomagając zautomatyzować i ulepszać interakcje z klientami.

 • Analiza danych: Gromadzenie i odpowiednie wykorzystywanie danych pozwalają na głębsze zrozumienie klientów oraz optymalizację doświadczeń.

Punkty styku powinny być projektowane tak, by stawały się bezproblemowe i intuicyjne, co jest możliwe dzięki ciągłej analizie opinii klientów i ulepszaniu na podstawie feedbacku. Przyszłość CX z pewnością będzie się też wiązała z większą uwagą na odpowiedzialność społeczną firm oraz etykę w biznesie.

Należy przyjąć, że w nadchodzących latach relacja między marką a klientem stanie się jeszcze bardziej wzajemna, z założeniem stałego rozwoju i dostosowania strategii CX do zmieniającego się świata. Trendy i wyzwania na 2024 podkreślają, jak istotne będzie śledzenie nowości rynkowych oraz adaptacja do nich, aby utrzymać wysoki poziom satysfakcji klientów.

Wyzwania i Zagrożenia

Wdrażanie Customer Experience wiąże się z konkretnymi wyzwaniami oraz potencjalnymi zagrożeniami, które mogą podważyć efektywność działań firmy. Jednym z głównych wyzwań jest utrzymanie spójności doświadczeń klienta w różnych kanałach, co jest istotne, by klienci odbierali markę konsekwentnie bez względu na to, z jakim jej aspektem wchodzą w interakcję.

Ponadto personalizacja stała się kluczowym elementem CX i wymaga uważnego zbierania oraz analizowania danych klientów. Jest to niezbędne do dostosowania interakcji tak, aby odpowiadały one na indywidualne potrzeby i oczekiwania. Jednakże, istnieje zagrożenie naruszenia prywatności, jeśli dane są wykorzystywane nieodpowiednio lub gromadzone bez stosownych zgód.

Zarządzanie feedbackiem klienta i szybkie reagowanie na negatywne doświadczenia to kolejne wyzwania. Firmy muszą aktywnie słuchać swoich klientów i efektywnie rozwiązywać problemy, nawet jeśli oznacza to zmianę ustalonych procesów.

Wprowadzenie nowych technologii wymaga od przedsiębiorstw ciągłego szkolenia i adaptacji pracowników. Pracownicy muszą być wyposażeni w narzędzia i wiedzę, aby dostarczać wysoką jakość CX, co może być wyzwaniem z uwagi na ciągle zmieniający się krajobraz technologiczny.

W kontekście globalnego rynku, firmy napotykają na wyzwanie zrozumienia i spełnienia oczekiwań klientów z różnych kultur. Zrozumienie tych subtelnosci kulturowych jest kluczowe dla budowania efektywnego CX na arenie międzynarodowej.

Badania CX - Podsumowanie

Kiedy zacząć pracę nad Customer Experience?

Teraz!

Doświadczenie klienta to nie tylko jakość oferowanego towaru lub usługi czy cena. Aby zbudować zdrowe i cenne relacje musimy uwzględnić wszystkie etapy kontaktu z marką, zarówno przed, jak i po zakupie.

Zadbaj o swoją markę pod kątem nowych i stałych klientów. Ci pierwsi docenią przejrzystość, łatwość przebiegu procesu zakupowego, czytelność regulaminów, łatwe wyszukiwanie produktów i sprawny kontakt z obsługą. Dla drugich kluczowe będą elementy budujące lojalność z marką: różnego rodzaju benefity, ale też (to szczególnie w działalności online) historia zakupów i możliwość wyrażenia swojej opinii.

Istotny nacisk powinien być położony na jakość obsługi klientów. Obsługa czy administratorzy serwisów internetowych powinni być zawsze dobrze poinformowani i pomocni. Należy pamiętać, że klient zazwyczaj nie oczekuje cudów. Jeśli nawet w procesie coś poszło nie tak, jak powinno, zwykle w oczach konsumenta nie przekreśla to sklepu, o ile problem zostanie w krótkim czasie skutecznie rozwiązany. Z badań YourCX wynika między innymi ciekawa obserwacja – problemy techniczne, o ile nie uniemożliwiają realizacji zakupu, nie wypływają tak negatywnie na wskaźnik konwersji jak inne problemy.

W razie kłopotów najczęściej wystarczy zaproponowanie alternatywnego rozwiązania i przeproszenie za niedogodności zamiast pójścia w zaparte i wmawianie klientowi, że nie ma racji. Konsument zapamiętuje bowiem reakcję i związane z nią własne odczucia – jeśli będą pozytywne, a firma mimo popełnienia błędu wykaże się rzetelnością i chęcią pomocy, istnieje duża szansa na to, że klient powróci, a pozostawiona przez niego opinia pozostanie pozytywna.

Po zakończeniu transakcji nie można zapomnieć o swoim kliencie i należy pamiętać o podtrzymaniu z nim relacji. Można to zrobić na wiele sposobów np. poprzez możliwość dokonania oceny przeprowadzonej transakcji. Dzięki temu firma korzysta na wielu poziomach – otrzymuje informację zwrotną o tym, co się sprawdza, a które obszary mogą jeszcze wymagać poprawy, jednocześnie zyskując lojalnego klienta, który czuje, że jego zdanie się liczy i że ma realny wpływ na działanie firmy.

Czy można prowadzić biznes bez badań CX?

…można, i bywa, że takie biznesy z powodzeniem funkcjonują latami. Trzeba mieć jednak świadomość, że brak naszego zaangażowania w tym kierunku nie oznacza, że takie doświadczenia i postrzeganie marki się nie pojawiają. Emocje towarzyszą konsumentowi zawsze. Jeśli nie jesteśmy w stanie ich zidentyfikować, tracimy jakąkolwiek możliwość wpływania na nie. W dobie tak silnej konkurencji, rozwoju sklepów online i bogatej oferty produktów, preferencje konsumenta są bardzo podatne na wpływy, a ich stałe monitorowanie staje się szczególnie ważne.

Nie warto pozostawiać tego obszaru samemu sobie. Słuchajmy swoich klientów, dowiadujmy się co o nas myślą, jak wykorzystują nasze produkty i nie czekajmy, aż konkurencja nas wyprzedzi. Tylko od nas zależy to, jak wykorzystamy potencjał badań Customer Experience.

Inne posty z tej kategorii

WYŚWIETL INNE POSTY

Copyright © 2023. YourCX. All rights reserved — Design by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram