+48 661 627 620 contact@yourcx.io

Referencje Black Red White

Z przyjemnością dzielimy się referencjami, jakie otrzymaliśmy od Black Red White:

Black Red White – polskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym potwierdza współpracę z firmą YourCX Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie badania satysfakcji użytkowników naszego serwisu www.

Współpraca rozpoczęta w kwietniu 2019 była bardzo pozytywna, wszelkie zadania zlecone firmie YourCX Sp. z o.o. realizowane były w sposób należyty, z zachowaniem ustalonych terminów.

Pracownicy firmy YourCX Sp. z o.o. realizowali swoje zadania w pełni profesjonalnie, cechuje ich duża dyspozycyjność, komunikatywność i chęć dzielenia sią wiedzą, zarówno w obszarach technicznych jak i merytorycznych z zakresu badań satysfakcji klientów. Działali proaktywnie stale proponując możliwości rozbudowy projektu badawczego w celu maksymalizacji wykorzystania wiedzy i poprawy wskaźników biznesowych Black Red White.

Profesjonalne podejście firmy do realizowanych zadań w znacznym stopniu ułatwiło skuteczną realizację projektów z zakresu badań:

– ogólnych serwisu www

– dostawy zamawianych produktów

– obsługi klienta

– preferencji rynkowych – otoczenia zakupowego

 

Nasze pozytywne doświadczenia pozwalają nam zarekomendować firmę YourCX jako sprawdzonego i kompetentnego wykonawcę.

Michał Jaskulski

V-ce Prezes Zarządu, Black Red White

Za pomocą naszych narzędzi firmy gromadzą konkretne dane, z których w codziennej pracy korzysta wiele działów organizacji, w tym zarząd.